{{ getBasketItemCount() }}

Vestervænget i Skive

Artikel oprettet: 17.04.20

 

Vestervænget afdeling 4 var førhen et utrygt område med over 100 tomme boliger. Gennem en veleksekveret helhedsrenovering har afdelingen fået nyt liv og vitalitet - og en aktiv venteliste!

Projektbeskrivelse

I Skive har Bomiva omdannet en afdeling med store udfordringer – både byggetekniske og boligsociale. Der var skimmelsvamp og kuldebroer i karnapperne, selv om disse var fra først i 90’erne, ingen varme på badeværelserne, og tilgængelighed for de ældre beboere var ikkeeksisterende. Afdelingen lå lukket om sig selv, og udeområderne var generelt utrygge med mange store træer og buske og mørke områder. Alt dette er nu lavet om. Hele boligområdet er renoveret og fremstår nu lyst og venligt med løbestier med harelys, amfiteater, multibaner og legepladser. 

Afdelingen er blevet reduceret fra 236 boliger til 179 familieboliger i blandet etagebyggeri og tæt-lav samt 11 dobbelthuse. Ti etværelseslejligheder blev sammenlagt med treværelseslejligheder, som herefter blev eftertragtede fireværelseslejligheder. Boligerne er blevet åbne, lyse og sunde, og indeklimaet er nu helt i top. Badeværelserne er flotte og store, altanerne indbyder til udeliv, og udearealerne står aldrig tomme.

Som indgangsparti til afdelingen er der blevet etableret en stor, markant, rød port, der åbner området op til omverdenen. Alle kan se ind, og alle kan se ud, og netop dette har bidraget til en forhøjet tryghed i området.

Der er blevet lagt stor vægt på at benytte gode materialer og langtidsholdbare løsninger. Materialerne er herunder blandt andet murede ydervægge, egeparket gulve, højtrykslaminatlåger og toiletter med ekstra emalje. Der er tænkt over belysningen både ude og inde og i den nedsænkede del af loftet i gangen er der indsat spots, så ingen beboere skal have besvær med at sætte lamper op.

Organisering

Bomiva har været bygherre på projektet, og har afholdt mange møder, og deltaget aktivt i udformningen af udbudsmaterialet samt opfølgning. Kuben Management har været benyttet som bygherrerådgiver, der også stod for den omfattende genhusning i samarbejde med Bomivas egen udlejning.

Arkitektfirmaet Meisner & Sigh blev benyttet på den indledende del, og ERIK arkitekter på den udførende del samt Rambøll på ingeniørsiden og ARKplan på udearealer.

Som entrepriseform er der bevidst valgt fagentrepriser. Hele projektet var i EU-udbud, men ved at vælge fagentrepriser har det været muligt at få mange lokale virksomheder til at give tilbud. Alle entreprenører på projektet kom fra områder omkring Skive, Holstebro og Viborg, som Bomiva også handler med til dagligt i mange tilfælde.

Beboerinddragelse

Der blev lagt stor vægt på at inddrage beboerne under renoveringsprocessen. De blev indkaldt til diverse møder, workshops og var med til valg af inventar. Her skulle de prioritere indretning og funktionaliteter som f.eks. varme i badeværelsesgulvet og terrassers udseende. Beboerne skulle bl.a. tage stilling til om de ønskede glas, hegn, stål eller træ.

Da byggeriet gik i gang, blev der indkaldt til et særligt arrangement for børn, der især havde svært ved at holde sig væk fra byggepladsen, selvom denne var indhegnet. I samarbejde med entreprenører indkaldte Bomvia forældre med børn til en times orientering om farerne ved at færdes på en byggeplads. Tiltaget virkede efter hensigten og resulterede i, at børnene holdt sig fra byggepladsen efterfølgende.

Gennem en meget aktiv afdelingsbestyrelse er beboerne i afdelingen blevet endnu mere aktive. Der er kommet mange nye frivillige i området og på hjemmesiden www.bomiva.dk kan man under afdeling 4, Vestervænget finde en folder med de mange aktiviteter.

Afdelingens image er gennem renoveringen i den grad også blevet vendt på hovedet. Man har under projektforløbet valgt at invitere hele byen til åbent hus 3 gange med rød løber, flag og borgmesterbesøg. Ved alle 3 arrangementer var der ca. 2500 besøgende, som afdelingesbestyrelsen beværtede med kaffe og kage. På den måde har omverdenen også fået et indblik i renoveringen, og det har været med til at vende afdelingens omdømme til noget velkendt og positivt.

Erfaring

Projektet er blevet udført over fem år, og rådgivere er gået på pension undervejs. Desuden gik murerentreprenøren konkurs efter første år, hvorefter der var en stor opgave med at finde en ny murerentreprenør samt problemer med prokurator.

Der kom en del mere jord end hvad der blev gravet op, og derfor var der en udfordring med oplagspladsen til jord, og der gik et stykke tid inden dette blev opdaget. Efterfølgende skulle jorden anvendes billigst muligt, men det kom der et spændende område ud af med en stor petanquebane, multibane, skibakke/rutchebane, fodboldbane, klippede stier i uklippet græs med en masse blomster, så der er plads til insekter og bier.

Der er sket en ændring i beboersammensætningen, så der er kommet flere ressourcestærke beboere. Det er blevet lettere for nytilflyttere at blive integreret i afdelingen og til området, hvilket blandt andet skyldes mange nye aktiviteter, der er opstået i afdelingen efter den boligsociale helhedsplan, herunder brunch hver mandag morgen samt ugentlige fælles gåture og it-cafeer. Området er blevet trygt at færdes i på grund af udtynding i beplantning samt masser af lys. Der er etableret en storskærm i området, som er med til at oplyse beboerne om kommende aktiviteter, og åbningen af området ud mod byen, er blevet taget godt imod. Nu går folk igennem området og en tur ud på Naturstien eller tager en løbetur på stien med harelyset.

Fremover vil Bomiva sørge for at kommunikere endnu mere til beboerne, både om nye ting, men også om det der er vedtaget og afholdt møder om tidligere. Der kommer hele tiden nye beboere til, som ikke kender historikken i helhedsplanen, der har været i gang i 10 år.Facts om projektet

Projektadresse

Vestervænget 
7800 Skive

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Badeværelse, Bygning & Bolig, Fællesareal, Indeklima, Sammenlægning, Tilgængelighed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Ulla Holm
ukh@bomiva.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Blandet

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

179

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

179 lejligheder á 89 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

276 mio. kr.

Byggeperiode

1 juni 2014 - 01 december 2019