{{ getBasketItemCount() }}

Ollekolle-livskvalitet i Lemvig

Artikel oprettet: 05.08.20

 

En etageblok er fremtidssikret som ældreboliger i Lemvig, så beboerne er sikret "ollekolle-livskvalitet i den tredje alder".

Projektbeskrivelse

Afdelingen, der oprindeligt blev opført i 1948, består af 24 boliger reserveret til ældre over 50. I 2016 blev der gennemført en gennemgående renovering af afsnittet. I forbindelse med dette er der etableret udvendig altangang og niveaufri adgang til lejlighederne, og altanerne i sig selv er udvidet for optimalt brug. Nuværende trappeareal er tillagt lejlighederne. Renoveringen er en markant forbedring af livsvilkårene for beboerne og har bevirket en tættere fællesskabsfølelse, herunder forbedring af udearealerne, hvor beboerne får mere kontakt og samvær og hermed større livskvalitet. Kvaliteten i afdelingen er desuden højnet markant med brug af kvalitetsmaterialer.

Projektet i Lemvig gør, at de ældre beboere i længere tid kan blive i eget hjem. Derved sparer kommunen mange udgifter, og borgerne kan forblive selvhjulpne i flere år end gennemsnittet af ældre. Der er i afdelingen etableret et grønt miljø i udearealerne med mødesteder for beboerne, så at det er lettere at træffes både til aftalte og uformelle møder.

De 24 renoverede boliger er placeret tæt på vej, hvor beboerne kan følge trafikken og det liv, der følger, i form af skolebørns færden til skole, institution og gymnasium. Projektet er renoveret med nænsom hånd og med høj arkitektonisk bidrag til et smukt renoveret byggeri. Der er foretaget tag- og facaderenovering samt foretaget max. isolering og nyt varmeanlæg.

Det er uden tvivl et projekt, der kan kopieres til andre afdelinger.

Organisering

Projektets bygherre er Bo i Lemvig, mens arkitekten er FN Arkitekter A/S.

Beboerinddragelse

I forbindelse med projektudformningen var det vigtigt at inddrage beboerne i processen. Der blev nedsat et inde- og udeudvalg bestående af beboere, teknikere og personale. Det sikrede gode løsninger og betød et enormt ejerskab til renoveringen. Det har endvidere givet betydelige driftsbesparelser, et nemmere adgang for besøgende, og at beboernes mobilitet er lettet.

Erfaring

Det øgede ejerskab til renoveringen har været en øjenåbner for beboerne, om at positiv involvering i forhold til driftspersonale og bestyrelse sikrer optimale forhold for beboerne - og har været med til at øge livskvaliteten på tværs af afdelingen. Det smukke gårdmiljø er desuden også til gavn for ikke kun beboerne, men også Lemvig By og de besøgende.Facts om projektet

Projektadresse

Romvej 23
7620 Lemvig

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Frank Drejer
Tlf.: 9664 0001
E-mail: fd@boilemvig.dk

Boligtype

Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1948

Antal lejelmål

24

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

26 millioner

Byggeperiode

15 december 2015 - 30 april 2017