{{ getBasketItemCount() }}

Huset på taget

Artikel oprettet: 15.05.20

 

Beboerne i Frueløkke Afd. 15 nyder udsigten fra deres nye fælleshus, der er opført på toppen af en etageejendom.

Projektbeskrivelse

Café Udsigten er navnet på et nyt beboerhus, der er bygget på taget af en etageejendom i Frueløkke Afd. 15, en del af boligområdet Høje Kolstrup. Huset blev anlagt i forbindelse med et stort renoveringsprojekt, hvor to større boligafdelinger blev slået sammen til én. I den forbindelse ønskede man at skabe et godt grundlag for det fremtidige sociale liv i den nye afdeling. Opførelsen af huset og det øvrige renoveringsarbejde blev støttet af Landsbyggefonden.

Arkitektonisk er huset inspireret af de klassiske silhuetter, man ser på landevejens byskilte, når man ankommer til en by. Tanken bag dette stilistiske valg er, at byhuset – på samme måde som skiltene – kan ses som et ikon for det nye Kolstrup. Huset er i overensstemmelse med dette udtryk opført i sort aluminium og glas. Fra det store fællesrum midt i huset er der udgang til en tagterrasse, der har udsigt over fjorden og Aabenraa. Bygningen og terrassen er ’trykket ned’ i tagfladen både for at holde skalaen nede, men også får at skabe tryghed og læ.

Udover et stort fællesrum har huset et fælleskøkken, og der er lagt op til, at man kan underopdele rummet i mindre afsnit. Energimæssigt er huset bygget med store sydvendte vinduer, der bidrager til opvarmningen af lokalerne i vintertiden. Samtidig er der etableret udvendig solafskærmning, der sikrer mod overophedning på varme sommerdage.

Huset er tænkt som et nyt samlingssted for områdets beboere – og siden opførelsen har Café Udsigten da også været ganske populær. Huset danner ramme om forskellige beboeraktiviteter og bliver med sin attraktive udsigt udover Aabenraa og fjorden også flittigt udlejet til fødselsdage, fester og andre sociale arrangementer.  Fælleshuset kan rumme 149 gæster, så der er plads til både større og mindre begivenheder, hvilket beboerne sætter stor pris på. 

Organisering

Projektets bygherre er Kolstrup Boligselskab administreret af Salus Administration Amba - KB afd. 15 med samarbejdspartnere P+P Arkitekter, Arkitekttegnestuen, Aabenraa Sweco A/S samt Hansson og Knudsen.

Beboerinddragelse

Et byggeudvalg, bestående af beboere fra afdelingen, har hele vejen igennem bidraget med ideer til indretning, funktion og brug af fælleshuset. Udvalget har været involveret i både ide-, projekterings-, og driftsfasen. Derved har projektet sikret at skabe en høj grad af stolthed og medejerskab blandt beboerne.

Erfaring

Beboerhuset har givet en stor værdi til området både på grund af sin synlige placering og den flotte arkitektoniske udformning. Derudover har huset givet beboerne mulighed for at mødes på kryds og tværs selv efter den store omlægning af deres tidligere boligafdelinger.

Huset har givet beboerne et større følelse af medejerskab for deres afdeling og får desuden stor ros fra de selskaber, der besøger huset til private arrangementer. Facts om projektet

Projektadresse

Frueløkke 14
6200 Aabenraa

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Tagterasse,

Boligorganisation

Kontakt

Brian Skou Juhler Larsen
Teknisk Chef
SALUS
bsjl@salus-bolig.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

169

Byggepartnere

Byggeperiode

1 januar 2013 - 01 januar 2017

Del af større renovering

Ja