{{ getBasketItemCount() }}

Øselsgårdens ungdomsboliger

Artikel oprettet: 28.08.20

 

Et utidssvarende plejehjem er blevet omdannet til energirigtige og moderne ungdomsboliger.

Projektbeskrivelse

Et plejehjem blev opsagt og fraflyttet i 2013, da boligerne ikke længere var tidssvarende. Bygningen er opført i 1967-69 i betonelementer og var vanskelig at ombygge til tidssvarende plejeboliger. Men bygningen passede fint til, at kunne renoveres og ombygges til ungdomsboliger.

Eksisterende korridorer og altaner er inddraget i boligerne og nye altangange mod nord, giver i stedet adgang til boligerne. Derved er ejendommen ombygget til 110 nye gode ungdomsboliger med eget køkken og bad, samt fælles opholds- og aktivitetsrum, der er placeret midt i bygningen omkring ejendommens hovedindgang. Derved er det let at opleve og blive inddraget i det det sociale liv i ejendommen, når man passerer hovedindgangen.

Bygningen opfylder efter ombygning og renovering krav, herunder energikrav , i BR15. Det er gjort ved at efterisolere tage og facader, opsætte af 200 m2 solceller på taget, samt opsamle regnvand fra taget til anvendelse i ejendommens vaskeri. I projektet er 8 "first movers" flyttet ind 2 måneder før de øvrige beboere. De fungerer som ambassadører for igangsætning af det sociale liv i afdelingen. Beboerdemokratiet er digitalt i håb om, at det styrker beboernes aktive deltagelse i fælleskabet.

Afdelingen var før ombygningen en trist grå betonbygning. Ved ombygningen har bygningen fået nye facader der medvirker til at løfte området arkitektonisk. Boligerne har fået franske altandørspartier mod syd med 2-fløjede altandøre. På facaden er der monteret rulleskodder som kan trækkes for den enkelte bolig og skabe privathed, samt skærme for indblik og sol. Men de bidrager også til at skabe liv i facade udtrykket.

Organisering

Projektets bygherre er fsb.

Mangor & Nagel Arkitektfirma har været arkitekter for renoveringen, men B. Nygaard Sørensen A/S har været entreprenør.

Beboerinddragelse

Ejendommen har ikke været beboet under ombygningen og renoveringen, men de 8 tidlige indflyttere, kaldet "first moverne", er blevet inddraget i størst muligt omfang i beslutninger vedr. indretning og anvendelse. Deres funktion har også været at organisere de øvrige beboers indflytning, stå til rådighed med råd og vejledning omkring praktiske problemer, samt organisere de første sociale arrangementer i ejendommen med det formål at få skabt et godt grundlag for en socialt velfungerende afdeling.

Du kan læse mere om first moverne og beboerinddragelse her!

Erfaring

Ombygningen og renoveringen har givet 110 nye gode og energieffektive boliger. Solcelleanlægget bidrager både til ejendommens og til beboernes standby forbrug. Grundarealet er ikke egnet til en LAR løsning, men mængden af regnvand, der føres til kloak er reduceret væsentligt ved opsamlingen af regnvand fra taget til brug for fællesvaskeriet.

Projektet er et fint eksempel på, hvordan en arkitektonisk "træt" bygning, der ikke længere opfylder sit oprindelige formål, - og som er fra en tid, hvor der ikke blev tænkt meget på energiforbruget, kan opgraderes og blive en velfungerende energiøkonomisk og brugsmæssig tidssvarende bygning, med et nyt arkitektonisk udtryk, der bidrager positivet til området. Og en bygning der bidrager til at opfylde et stort behov i for gode ungdomsboliger i København.Facts om projektet

Projektadresse

Øselsgade 
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Kontakt

Susanne Albæk
sua@fsb.dk

Boligtype

Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

110

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

125,0 mio. kr.

Byggeperiode

1 september 2016 - 01 marts 2017

BR

2015

Forskellen på brutto og netto areal

5.001-20.000 m2