{{ getBasketItemCount() }}
Få besked om nye projekter
Tilmeld nyhedsbrev
Har du kendskab til et spændende projekt
Del dit projekt
Følg AlmenNet på LinkedIn
Klik her
Om kataloget

Inspiration til fremtidssikring af almene boliger

Få gode idéer fra innovative renoveringsprojekter og nybyggeri og lær af de mange vigtige erfaringer. Velkommen til AlmenNets nye Inspirationskatalog på nettet!

Det er fornuftigt at gå et godt projekt i bedene, og det er meget værdifuldt at få andres erfaringer. Derfor er vidensdeling af konkrete projektløsninger afgørende, når renovering og fremtidssikring skal planlægges. Med AlmenNets Inspirationskatalog har den almene sektor fået et brugbart og fælles værktøj, som kan anvendes af boligadministrationerne og kvalificere drøftelserne med beboere, rådgivere og andre involverede i udviklingen af almene boliger.

Hvad indeholder kataloget?

I Inspirationskataloget finder du visionære eksempler på fornyelse af eksisterende alment boligbyggeri samt nybyggeri. Der vil typisk være tale om afsluttede projekter, men du kan også finde eksempler på interessante projekter under gennemførelse. Under det enkelte projekt finder du fotos, tegningsmateriale, video, stamdata samt beskrivelser af projektet, organisering, beboerinddragelse og vigtige erfaringer. Du kan også finde links til tilknyttede projekter eller anden relevant materiale på nettet.

Et brugerdrevet web-katalog

Det er vigtigt at understrege, at AlmenNets Inspirationskatalog er drevet af brugerne. Det betyder, at det er brugerne - typisk projektlederne - som anbefaler, indberetter og formidler de spændende projekter gennem Inspirationskataloget. Som bruger af kataloget har du også mulighed for at kommentere på projekterne og du kan videndele nemt via Facebook, Twitter eller LinkedIn. En særlig feature, som du sikkert får glæde af, er værktøjet 'Lav eget katalog'. Her kan du let sammensætte dit eget pdf-katalog med projekter fra Inspirationskataloget og efterfølgende printe det ud eller maile det videre.

Sådan blev Inspirationskataloget til

I forbindelse med udarbejdelsen af en intern handlingsplan for fremtidssikringsprojekter fik Boligselskabet Sjælland og DAB idéen til at udvikle et inspirationskatalog. I forlængelse heraf fremsendte de to boligorganisationer en ansøgning til AlmenNet i foråret 2009. Ansøgningen blev efterfølgende imødekommet af AlmenNets bestyrelse og et udvikllingsprojekt i AlmenNet regi var således født.

Inspirationskataloget er blevet realiseret i to etaper. 1. del af udviklingsprojektet blev gennemført fra 2010 til medio 2011 og i 2015 blev 2. del af projektet realiseret. Dette indebar en udvidelse af kataloget, fra udelukkende at omhandle renoveringsprojekter, til nu også at omfatte nybyggeri. Samtidig blev designet på hjemmesiden lavet om med AlmenNets nye designprofil og en mere enkel brugerflade. Søgefunktionen blev væsentligt forbedret og der blev tilføjet en kortfunktion, så alle projekterne nu kan fremsøges på et Google-baseret landkort. 

Projektet er gennemført med brug af tests og brugerworkshops, og i sparring med bl.a. Byggeskadefonden og Landsbyggefonden. I projektgruppen har følgende deltaget: Dan Jensen (DAB), Flemming Østergaard (Boligselskabet Sjælland), Jane Clausen (Østerbo), Lisa F. Nielsen (BO-VEST), Katja A. Lindblad (Boligkontoret Danmark), Carina Seifert (DAB), Birgit Engelsen (DAB) samt AlmenNets sekretariat, som har stået for projektledelse af projektportalen samt varetager den daglige drift af Inspirationskataloget. 

AlmenNets Inspirationskatalog er støttet af Landsbyggefondens Innovationspulje.