{{ getBasketItemCount() }}

URBANPLANTEN PÅ AMAGER

Artikel oprettet: 19.12.14

 

12 innovative delprojekter udgør et eksperimentarium for urbant og bæredygtigt landbrug i byen.

Projektbeskrivelse

I 2050 forventes det, at 80 % af jordens befolkning vil bo i storbyer, og derfor er det vigtigt, at der også kan produceres mad lokalt i byerne - og ikke kun på landet uden for byerne. Projektets formål var at skabe et innovativt, kreativt eksperimentarium for urbant landbrug, hvor børn, unge og deres forældre involveres direkte og aktivt i udvikling og drift af forskellige tiltag, der fremmer byens bæredygtighed. På to bemandede legepladser, Bondegården og Byggeren, i Remiseparken i Urbanplanen på Amager, har lokale beboere og professionelle aktører skabt et miljøvenligt demonstrationscentrum for bylandbrug. Der er skabt i alt 12 bæredygtige bylandbrugsaktiviteter af og for lokalområdets beboere og for byens borgere i øvrigt. Der er eksperimenteret med højbede, nye dyrkningsformer og havetyper - fx skovhaver - alt sammen så det bliver så grønt som muligt. Projektet indeholder mange konkrete og relevante bud på, hvordan man i en bymæssig sammenhæng kan dyrke sine egne grøntsager, bær og frugter, lave kompost, genanvende regnvand og øge biodiversiteten - alt sammen på en bæredygtig måde i nærmiljøet. Alle aktiviteterne indgår i et naturligt, urbant økosystem, hvor alle ressourcer udnyttes uden at gå til spilde; dvs. at regnvand opsamles og bruges til at vande jorden, jorden tilplantes med frugt og grønt, som til sidst spises af beboerne eller ender som foder til de dyr, som bor på dyrelegepladsen Bondegården. Der er udarbejdet en rute med start fra bebyggelsens bondegård, som man kan følge, når man skal rundt til alle dyrkningsstederne. Kampagnen DET GODE BOLIGLIV har givet støtte til etablering af højbede, udendørs stenovn, grønt tag på container, insekthabitat og et drivhus samt bidraget til undervisningsforløb i madlavning.

Organisering

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem styregruppen for helhedsplanen i Urbanplanen, Remiseparkens Legepladser, Sekretariatet (Partnerskabet), beboerrepræsentanter, Miljøpunkt Amager, Københavns Madhus samt Københavns Kommune.

Beboerinddragelse

Projektet har bygget på høj grad af beboerinddragelse og drives i dag af frivillige beboergrupper.

Erfaring

Det har vist sig, at dyrkning af grøntsager, frugt mv. i boligafdelingen kan skabe værdifulde fællesskaber blandt beboerne samtidig med at der sættes fokus på emner som sundhed, bæredygtighed, madlavning og natur.Facts om projektet

Projektadresse

Peder Lykkes Vej 71
2300 København

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Opholdsareal, Stier, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Pernille Mahon Hansen
pernille@urbanplanten.dk
Tlf.: 40 71 50 80

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Blandet

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

458.250 kr.

Byggeperiode

1 september 2011 - 01 maj 2013

Del af større renovering

Ja

Mere information