{{ getBasketItemCount() }}

Skelagergårdene: Ud med bilerne, ind med det grønne

Artikel oprettet: 14.06.12

 

Når de triste gårdarealer i Aalborg-bebyggelsen førhen blev benyttet, var det ofte som p-plads. En virkelighed, der i dag er svær at forestille sig…

Projektbeskrivelse

De nedslidte legefaciliteter og den jævnlige anvendelse som parkeringsplads gjorde, at gårdmiljøerne i etagebebyggelsen Skelagergårdene førhen ofte lå ubenyttede hen. Men i forbindelse med en storstilet renovering af hele afdelingen blev det efter nogen diskussion vedtaget at bandlyse biler fra gårdenes indre. Dette er lykkedes ved at omdanne de åbne asfaltområder til nye lukkede gårdområder med græs og flisebelægning. De 6 gårde er i dag indrettet med stor variation og stueetagens altaner er forvandlet til små træterrasser ud mod gårdmiljøet. Som et vigtigt led i den boligsociale indsats er opført et nyt Multihus i umiddelbart forlængelse af de seks gårde.

Organisering

Renoveringsprojektet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, kommunale myndigheder og bygherrerådgiver. For at finde den bedst egnede pris på renoveringsopgaven blev der prækvalificeret entreprenører til 7 forskellige fagentrepriser. I løbet af projekteringsfasen og under renoveringsforløbet er afholdt 45 byggeudvalgsmøder.

Beboerinddragelse

Inden igangsættelse af arbejdet i hver gård afholdtes et beboermøde for gårdens beboere, hvor der blev orienteret om det 8 måneder lange renoveringsarbejde. Midtvejs i renoveringsprocessen blev det besluttet at oprette gårdlaug, således at beboerne kunne deltage i indretningen af deres egne gårdmiljøer.

Erfaring

De nye gårdmiljøer i Skelagergårdene har fuldstændigt fjernet bilerne fra de indre gårde, der i dag fungerer som grønne, aktive oaser. Undervejs i gårdrenoveringsarbejdet opstod kritik fra beboerne grundet antallet af genhusninger. Kritikken blev imødekommet og de ændrede genhusningskriterier blev indført allerede ved arbejdets begyndelse i gård 2. Der er i dag gårdlaug i 4 af 6 gårde, og de bidrager i væsentlig grad til at opretholde det sociale liv i gårdene og opfordrer til medejerskab for afdelingens fællesarealer. Generelt opleves der stor ansvarlighed fra beboerne for at værne om gårdmiljøet. Hvert gårdlaug har fået tildelt et beløb til indkøb af planter til de store kummer i gårdene. Afdelingens nye Multihus, hvor det nuværende kvarterssekretariat har base, har allerede en stor brugergruppe. Der foregår forskelligartede aktiviteter hver eneste dag, og det er forventningen, at disse aktiviteter en dag vil vise sig selvbærende. Den samlede renovering af boligområdet har kostet kr. 382.140.000, hvoraf gårdmiljøerne har kostet kr. ca. 23.506.000 og Multihuset kr. ca. 9.800.000.Facts om projektet

Projektadresse

Skelagervej 75
9000 Aalborg

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Legeareal, Opholdsareal, Parkeringsareal, Tilgængelighed, Tryghed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Gert Larsen
Hasseris Boligselskab
Tlf.: 96313110
Email: ghl@hasseris-boligselskab.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1974

Antal lejelmål

393

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

23.506.000

Byggeperiode

1 september 2008 - 01 januar 2011

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Hvid fiberbeton i Skelagergårdene, Aalborg,