{{ getBasketItemCount() }}

Ny organisering af gårdarealer skaber større sammenhæng i afdeling

Artikel oprettet: 18.12.12

 

Renovering af gårdarealerne i Boligforeningen P.M.’s afdeling 11 har skabt plads til aktiviteter samt bedre sammenhæng på tværs af afdelingen.

Projektbeskrivelse

I slutningen af 2003 og starten af 2004 kæmpede man i afd. 11 i Boligforeningen P.M. med dårligt image og tomme boliger. Da tomgangen var størst stod op mod 100 lejligheder tomme. For igen at gøre afd. 11 attraktiv og komme det dårlige image til livs blev en helhedsplan sat i værk. Som del af denne er gårdanlægget fornyet. Stier med belysning er etableret gennem de grønne områder. Flere opgange er nedrevet, hvilket har skabt luft mellem boligblokkene samt større sammenhæng med området i og omkring afdelingen. Desuden er der etableret ny legeplads, multibane, borde og bænke samt et nyt centralt beliggende fælleshus, der byder på gratis motionsfaciliteter samt diverse aktiviteter for beboerne.

Organisering

Den samlede helheds renoveringen kom i udbud hos 6 hovedentreprenører, hvoraf et forslag blev udvalgt. Byggesagen er organiseret som totalentreprise.

Beboerinddragelse

I første omgang kom beslutningen om helhedsrenovering til afstemning hos beboerne i afdelingen og blev mødt med stor opbakning. En workshop omkring beboernes ønsker og ideer til afdelingens gårdarealer, dannede efterfølgende grundlag for forslag fra 6 forskellige hovedentreprenører, hvoraf det ene blev valgt ud af afdelingsbestyrelsen. Det udvalgte forslag dækker den samlede helhedsrenovering.

Erfaring

Der er i afdelingen rigtig stor tilfredshed med de nye udendørsarealer. Det fungerer godt, at der er blevet åbnet op mellem boligblokkene, og at der er kommet stier med belysning. Det giver en større sammenhæng i afdelingen og til området omkring. Multibane, fælleshus og opholdsarealer bliver flittigt brugt. Borde og bænke foran opgangene, hvor de ældre beboere bor, er blevet brugt meget og de ældre beboerne har været særligt glade for disse. Man har ikke oplevet større udfordringer undervejs og etableringen har holdt sig inden for budget. Efterfølgende har det vist sig, at de nye åbninger mellem boligblokkene har gjort at flere beboere med scootere kører hurtigt igennem til gene for andre, og man overvejer nu en løsning på dette. Desuden ligger nogle af stierne ikke det mest naturlige sted for de gående, som i stedet vælger at skrå over græsset.Facts om projektet

Projektadresse

Knudsgade 
9700 Brønderslev

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Legeareal, Opholdsareal, Stier, Tilgængelighed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Anna Marie Nielsen
Boligforeningen P.M.
Tlf.: 98 82 12 34
Email: amn@bolig-pm.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1967

Antal lejelmål

264

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

6.625.000

Byggeperiode

1 november 2009 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Facaderenovering medvirker til at give afdelings image et løft,