{{ getBasketItemCount() }}

Motion for alle i Herlev

Artikel oprettet: 04.01.17

 

Den nye motionslegeplads i Herlev bidrager og inviterer til bevægelse, ophold og samvær - på tværs af alder og bopæl.

Projektbeskrivelse

Formålet med at bygge en motionslegeplads i hjertet af Herlev, var at skabe nogle sunde lokale rammer for trivsel og fællesskab, der både kunne komme børn, unge og voksne til gode, i et socialt udsat boligområde. Projektet skulle styrke områdets image, skabe samhørighed mellem de besøgende, og på den måde være med til at modvirke lokal hærværk og ballade.

Det konkrete formål med netop at bygge en motionslegeplads var desuden, at man ville skabe et udendørsrum for områdets beboere, der kunne give mulighed for at dyrke motion på en mere legende måde, end man ellers ser i områder med udendørs fitnessredskaber. Hensigten med dette var at gøre træning til et mere socialt element – noget man bl.a. har forsøgt at opfylde ved hjælp af motionsredskaber, der er etableret, så to personer kan træne simultant.

Organisering

Legepladsen er bygget af firmaet Elverdal og finansieret med støtte fra Realdaniakampagnen ”Det Gode Boligliv”, Lokale og Anlægsfonden, Herlev Miljø- og Naturråd, Herlev Rotary Klub og Fonden Herlev Bladet.

PROCES
Processen med at opføre motionslegepladsen har været præget af et stort engagement fra de involverede parter.

Legepladsen står nu færdigt – som supplement til en allerede opført småbørnslegeplads – på et græsklædt areal omgivet af store træer, ved Lille Birkholm i Herlev.  

Det sundhedsfremmende aspekt i projektet har været bærende hele vejen igennem, og der er plads til både individuel og holdtræning på det store areal, så ingen går forgæves.

Erfaring

Projektet har ført nogle positive erfaringer med sig, i henhold til projektets oprindelige ønsker og visioner. Allerede fra indvielsen blev legepladsen taget i brug af en bred sammensætning af borgere, der mødtes på tværs af alder, etnicitet og bopæl. 

Projektet har derved opfyldt intentionen om at skabe fællesskab i området, og bidrager samtidig til at fremme folkesundheden, igennem leg og motion i et udeareal, der ydermere fungerer som bindeled imellem forskellige boligområder.

Derudover supplerer området en allerede eksisterende legeplads for små og mindre børn, så der er mulighed for aktiviteter og fysiske udfoldelsesmuligheder for beboere i alle aldre.Facts om projektet

Projektadresse

Højbjergvej 206
2730 Herlev

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Legeareal, Opholdsareal, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Lisbeth Naver
lisbeth@naver.herlev.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Blandet

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

1.369.344 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inkl. moms

Byggeperiode

1 januar 2014 - 10 juni 2014

Relaterede projekter

Aldersopdelte legepladser og opholdsarealer i Kirstinelund, Fornyelse af lege- og opholdsarealer i Skolevangen, Brønshøj, Fornyelse af udearealer i organiske former,