{{ getBasketItemCount() }}

Gårdarealer i Finlandsparken

Artikel oprettet: 15.12.14

 

Gennemførte klyngetemaer i Finlandsparkens fællesarealer skaber identitet og differentiering i det samlede indtryk af boligafdelingen.

Projektbeskrivelse

Finlandsparkens oprindelige parkpræg samt det meget brugte beboerhus er udgangspunktet for moderniseringen af 1970er-bebyggelsens fællesfaciliteter.
Ud fra et ønske om at bevare de rummelige, grønne områder foretages pletvise landskabelige fortætninger, og området bindes sammen af et aflangt landskabsbånd. Bebyggelsen opdeles i fem klynger ud fra fire temaer: det kreative, det aktive, det kulinariske og det grønne (x2). Flere stuelejligheder er omdannet til fællesrum for klynger. Temaklyngerne kommer fysisk til udtryk på facaderne i form af udvendigt monterede temakarnapper. De store temakarnapper er synlige og skaber identitet og differentiering i det samlede indtryk af Finlandsparken.

Organisering

Byggesagen er opdelt i syv entrepriser, samlet under to storentrepriser

Beboerinddragelse

For hver klynge er der et ’klyngeråd’ med ansvar for indretning af fællesrum og friarealer, der skal afspejle de enkelte klynge-temaer. Klyngerådet arrangerer også aktiviteterne i beboerhusene, der ligeledes skal være i relation til det enkelte klyngetema. I den kreative klynge kan der f.eks. være tilbud som skriveværksteder, filtkøkkener, malerskole, croquis etc. 

Erfaring

Beboerprocessen omkring fællesarealerne har været en positiv proces, hvor mange beboere har været engagerede i idégenereringen og konkretiseringen af de forskellige klyngetemaer. I denne proces har det været afgørende, at rammerne for det økonomiske råderum (afsat af driftsbudgettet) har været fastlagte fra starten. De endelige spilleregler er endnu ikke fastsat, men det er beboerne, som skal stå for aktiviteterne, mens en boligsocial medarbejder er tilknyttet som generator og sparringspartner. De berørte beboere i de nedlagte stuelejligheder er blevet genhuset i andre boliger i Finlandsparken, og denne proces er forløbet problemfrit. I realiseringen af klyngetemaerne arbejdes der meget med at synliggøre klyngetemaerne, både for at skabe identitet og vise, hvor mange fællesaktiviteter, der faktisk foregår.  Facts om projektet

Projektadresse

Finlandsvej 31
7100 Vejle

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Karnap, Omdannelse, Opholdsareal, Tryghed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Steen Rosvang Andersen
7643 7223
Email: sra@aabvejle.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1971

Antal lejelmål

530

Byggepartnere

  • Oluf Jørgensen
  • Birch&Svenning
  • Paul Le Fevre Jacobsen
  • Schønherr A/S

Byggeperiode

1 august 2010 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Tagboliger i Finlandsparken,