{{ getBasketItemCount() }}

Fra asfalt til oase

Artikel oprettet: 23.09.16

 

Et gråt og mørkt asfalteret stisystem i Vanløse, er omdannet til en beplantet naturoplevelses-sti, der sætter sanserne i gang, men samtidig også løser kommende års regnvandsudfordringer.

Projektbeskrivelse

I Jyllandshuse var der rigelig med asfalt, som gav bebyggelsen med 184 boliger et trist og oplevelsesfattigt udseende. Adgang til husene bestod af et bredt asfaltområde, der skabte stor adskillelse til de grønne arealer.

Den tidligere asfaltsti foran boligerne er i dag ændret til en oplevelse i sig selv og opfordrer til ophold, så sanserne kan slippes løs og stimuleres. Ved at skære huller i asfalten og plante træer, buske og blomster er der blevet skabt et frodigt miljø, hvor man kan opholde sig i små lukkede naturrum langs stien og lytte til fuglefløjt, biernes summen og indånde duften af blomster. Som en del af projektet er den tætte beplantning mellem stierne og gårdrummene og området til nabobebyggelserne åbnet, så der opstår helt nye forbindelser og sammenhænge med stor herlighedsværdi og funktionelle løsninger.

Udover at være et grønt forskønnelsesprojekt er der også tænkt på en fremtidssikring af bebyggelsen i forhold til skybrud og kraftigt regnvand. I tilknytning til projektet, er der etableret opsamling af halvdelen af regnvandet fra tagene, så dette kan sive ned gennem græsplænerne til grundvandet i stedet for at blive hældt i kloakken og ved skybrud risikere at havne i ejendommens kældre. 

Organisering

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem boligafdelingen Jyllandshuse, beboergruppen Grønne Venner og boligorganisationerne KAB og SAB.

Der er rejst støtte til projektet med hjælp fra Realdania kampagnen "Det Gode Boligliv".

Beboerinddragelse

Beboerne i Jyllandshuse har været aldeles aktive i projektet, da de selv har afsat penge til en landskabsarkitekt, der kunne hjælpe dem med at omdanne det triste asfaltområde til en grøn oase.

Regnvandsløsningerne er derimod finansieret af frivilligt arbejde og tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og har været udgiftsneutralt for afdelingens beboere.

Erfaring

Erfaringen fra projektet har været, at der ved at sætte lys op og beplante en ellers grå asfaltsti, er blevet skabt et spændende og varieret stisystem, der indbyder til at nyde de frodige omgivelser. Beboere kan nu færdes trygt på stien – også om natten. Udover at have skabt et aktivt udeareal, viser projektet at det kan lade sig gøre, indenfor den almene sektor, at skabe robuste og billige regnvandsløsninger. Facts om projektet

Projektadresse

Ålekistevej 95
2720 København

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Blandet

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

638.000 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inkl. moms

Byggeperiode

1 januar 2015 - 01 september 2015