{{ getBasketItemCount() }}

Fornyelse af udearealer i organiske former

Artikel oprettet: 20.06.11

 

I Esbjerg er Gjesingparkens udemiljø blevet mere anvendeligt og der er skabt en sammenhæng mellem bygninger og gårdrum.

Projektbeskrivelse

De slidte og ikke så brugbare udearealer er blevet fremtidssikret efter gennemgribende facadearbejder i afdelingen fra 1977. Projektet omfatter mere præcist renovering af afdelingens fem gårdrum, torv, forbindelsestier, cykelskure og containerplads ud fra ønsker så som frodighed, læ, variation og nem vedligeholdelse. Udebelysningen er ligeledes blevet forbedret, hvilket også har haft en tryghedsskabende effekt. Der er lagt vægt på organisk formgivning samt at skabe sammenhæng til bygningerne ved ensartet materialeanvendelse. Fx går murstenen, der er brugt på blokkene, igen ved de fritstående mure i gårdene.

Organisering

Hovedentreprise. Det er bygherrens vurdering, at hovedentreprise er den bedste måde at styre byggesagen på. Støbning til cykelskure har dog været udført af anden entreprenør fra facaderenoveringen af afdelingen. Driftspersonalet er tidligt blevet inddraget i projektet og har medvirket aktivt.

Beboerinddragelse

Et byggeudvalg har været på adskillige inspirationsture og har i høj grad været involveret i projektet. Jævnlige nyhedsbreve har informeret beboergruppen om byggesagens udvikling. Sidst men Ikke mindst er der blevet afholdt blokmøder med direkte og konkret information til de berørte beboere. For beboere i stueetagen har det i et vist omfang været muligt at bestemme egen indretning af have.

Erfaring

Der er skabt et vellykket resultat, som beboerne er glade for. Udearealerne fremstår i dag mere brugbare og varierede. Det har været et plus, at landskabsarkitekten tidligt blev inddraget i den samlede fremtidssikring af afdelingen, så hun fik indsigt i den tilknyttede renovering af facaderne. Herved blev det muligt at koordinere og skabe en ønsket sammenhæng mellem grønne arealer og bygningerne. Det har ligeledes været rigtigt at inddrage driftspersonalet tidligt i processen. På den måde fik det lokale personale stor indflydelse på det færdige resultat, som på nogle områder er mindre plejekrævende end de gamle udearealer. Det særlige forhold, at der ved opførelse af cykelskurerne var to entreprenører til at klare opgaven, har ikke været en god erfaring. Selvom det umiddelbart gav mening at benytte en anden entreprenør til støbearbejdet, fordi denne i forvejen lavede støbearbejde til afdelingens facader, viste det sig problematisk. Det gav således anledning til tvivl om ansvar og efterfølgende tvister.Facts om projektet

Projektadresse

Ulvevej 2
6715 Esbjerg

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Indgangsparti, Legeareal, Opholdsareal, Stier, Tilgængelighed, Tryghed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Pernille Krusell Bertelsen
DAB
Tlf.: 77320504
Email: pkb@dabbolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1977

Antal lejelmål

184

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

15.500.000

Byggeperiode

1 februar 2009 - 01 januar 2011

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Motion for alle i Herlev,