{{ getBasketItemCount() }}

Fornyelse af lege- og opholdsarealer i Skolevangen, Brønshøj

Artikel oprettet: 26.05.11

 

Fire utidssvarende og ubenyttede legepladser i 1940er-bebyggelsen Skolevangen i Brønshøj opgraderes ud fra en helhedstilgang.

Projektbeskrivelse

Tiden er løbet fra Skolevangens lege-og opholdsarealer, der nu opgraderes etapevis over en årrække. De forskellige legeområder projekteres med udgangspunkt i at forskellige aldersgrupper har forskellige behov og på en sådan måde, at der er overensstemmelse mellem aktiviteter, faciliteter og området generelt. Samspillet mellem de forskellige elementer er vigtige i skabelsen af gode legeområder. For de store børn anlægges bl.a. en boldbane med mulighed for flere forskellige boldspil og ophold for de børn, der ikke deltager i spillene. Til de mindre børn er legepladserne anlagt, så de udover at giver gode varierede muligheder for leg også giver gode muligheder for ophold for deres forældre.

Organisering

Legeplads-renoveringen udføres som hovedentreprise. Legepladserne renoveres én ad gangen over fire år. Opgraderingen blev besluttet på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen afdelingsbestyrelse i afdelingen. Derimod er en gruppe aktive beboere gået med i et legepladsudvalg, og idé-udviklingen foregår i en vekselvirkningsproces mellem dem, personalet på afdelingen og fsbs landskabsarkitekt.

Beboerinddragelse

En gruppe beboere deltager aktivt i legepladsudvalget.

Erfaring

Udgangspunktet i opgraderingen af legeområderne er, at det ikke er tilstrækkeligt ’blot’ at udvælge legeredskaber fra et legepladskatalog og så placere dem på en græsplæne. Det er nemlig ikke legeredskaberne i sig selv, der får en legeplads til at fungere, men derimod samspillet mellem de forskellige lege-elementer. To af de i alt fire legeområder er færdigrenoveret, og alle fire legepladser vil være færdigprojekteret i 2013. Den færdige småbørnslegeplads bliver flittigt benyttet af de mindre børn i selskab med enten deres forældre eller større søskende. I den indledende proces har flere beboere påpeget behovet for lyssætning ved stiforbindelserne gennem anlægget, og der er nu opsat pullertarmaturer ved ganglinierne til at guide folk igennem legeområderne efter mørkets frembrud. En passende belysning øger tilgængelighed og tryghed i udearealer. Opgraderingerne er finansieret via afdelingens henlæggelser, tilskudsdeklarationsmidler fra Københavns kommune og lønsumsmidler.Facts om projektet

Projektadresse

Muldager 
2700 København

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Legeareal, Tryghed, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Birgitte Vest Rasmussen
fsb
Tlf.: 33768381
Email: bvr@fsb.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1944

Antal lejelmål

403

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

2.048.000

Byggeperiode

1 september 2009 - ikke afsluttet

Relaterede projekter

Motion for alle i Herlev,