{{ getBasketItemCount() }}

Aldersopdelte legepladser og opholdsarealer i Kirstinelund

Artikel oprettet: 15.06.11

 

I 50er-bebyggelsen Kirstinelund i Ballerup er lagt meget arbejde i at skabe attraktive opholds- og legeområder tilpasset forskellige aldersgrupper.

Projektbeskrivelse

Et vigtigt led i fremtidssikringen af den store etagebebyggelse fra 1958 har været at forbedre de monotone og førhen ubenyttede græsarealer på en måde, der også er i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige landskabsarkitektoniske udtryk. På den baggrund er ideen om tre typer udearealer opstået: 60+ området med pergola, blomsterkasser og sociale hyggekroge; ’teenagepladserne’ med bl.a. kælkebakke, rutschebane og tovbane; og en småbørns-vandlegeplads med gårdpumpe med frisk drikkevand og vandstråler, der springer op af belægningen, når der trædes på en fodkontakt-sensor. Afdelingen har også fået et udendørs ’amfiteater’.

Organisering

Byggesagen er organiseret som totalrådgivning. I løbet af processen har der været en del organisatoriske udfordringer i forhold til rådgiver og entreprenør, hvilket har bevirket, at der er blevet brugt mange ressourcer på omprojektering. Dette skyldes bl.a., at den indledende projektbeskrivelse ikke var tilstrækkelig detaljeret.

Beboerinddragelse

Beboerinvolveringen er blevet organiseret i tematiserede arbejdsgrupper omhandlende altaner, indretning af boliger og udearealer. Dertil er der blevet afholdt en børne/unge-workshop, hvor en håndfuld børn i alderen 9-12 år indtegnede deres ønsker til og opfattelser af gode legeområder på et luftfoto af Kirstinelund.

Erfaring

De varierede og fantasifulde udearealer i Kirstinelund bliver i dag flittigt brugt og er udtryk for det store arbejde, som beboergruppen har lagt i det. Møderne i udeareals-arbejdsgruppen, der var den arbejdsgruppe med flest deltagere, har været dynamiske. Kommentarerne fra børne/unge-workshoppen har været et værdifuldt indspark til udformningen af lege-områderne. Bl.a. har børnene påpeget vigtigheden af store områder med plads til fysisk udfoldelse, mindre hygge-områder med rum til mere stille lege, samt muligheden for at kunne lege i andre gårdområder end lige ’sin egen gård’. Som inspiration fik børnene forevist billeder af forskellige legeredskaber og aktiviteter. Renoveringen af udearealer har kostet kr. 5.110.375. Kirstinelund er udpeget som demonstrationsprojekt af Landsbyggefonden med tilsagn om delvis støtte til renoveringen. Den samlede anlægssum for renoveringen af Kirstinelund er 140.683.460 kr. De støttede arbejder udgør 77.536.323 kr. og de ustøttede arbejder udgør 63.147.137 kr.Facts om projektet

Projektadresse

Kornvænget 
2750 Ballerup

Hovedområde

Udearealer

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Legeareal, Opholdsareal, Tryghed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Lisbeth Schaltz
Almenbo
Tlf.: 44860140
Email: ls@almenbo.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1958

Antal lejelmål

530

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

5.110.375

Byggeperiode

1 februar 2006 - 01 juli 2008

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Mekanisk ventilation forbedrer indeklima i Kirstinelund, Motion for alle i Herlev, Ramper fremmer tilgængelighed i Kirstinelund,