{{ getBasketItemCount() }}

Lys i Tingbjerg

Artikel oprettet: 15.04.11

 

I forbindelse med en områdefornyelse har det store boligområde i Københavns nordvestkvarter fået udskiftet og specialdesignet den udendørs belysning.

Projektbeskrivelse

Hvor der i Tingbjerg førhen var et virvar af belysningsformer af ringe kvalitet, bidrager en helhedsorienteret belysningsstrategi nu til at binde det 60 ha store område sammen. I forbindelse med en omfattende områdefornyelse er områdets to boligorganisationer FSB og SAB/KAB gået sammen med Københavns Kommune om en belysningsplan, der næsten har fordoblet antallet af armaturer på udearealer, baldakiner og indgange. Den forbedrede lyssætning indgår som et tryghedsskabende element, ligesom tilgængeligheden i området øges. Det samlede og identitetsskabende udtryk understreges af det såkaldte CitySwan armatur, et design udviklet specielt til områdets behov og arkitektur.

Organisering

Helhedsplanen, herunder lysopsætningen, er udført som partnerskabsaftale mellem Tingbjerg Fællesråd, FSB, SAB/KAB og Københavns Kommune. Med repræsentanter for alle fire parter har Samrådet fungeret som en overordnet styregruppe. De forskellige ’blokke’ i renoveringen, bl.a. rute, vej og belysning, er blevet udbudt som totalrådgivning.

Beboerinddragelse

Beboerne i Tingbjerg har en stor del af æren for belysningens endelige udformning. Der blev forinden opsat prøveopstillinger af flere af markedets eksisterende master og armaturer i såkaldte demonstrationsprojekter, men dem syntes beboerne ikke om. Masterne med spots mindede for meget om lyset ved en sportsplads, hvorfor der kun er blevet opført spots særlige steder som ved basketbanen.

Erfaring

Efter belysningsprojektet er blevet overdraget har det været nødvendigt med tilpasning og udbygning, idet nogle beboere visse steder har fundet lyssætningen utilstrækkelig. Men overordnet set er de nye lysforhold blevet rigtig godt modtaget, og selve armaturerne betragtes som meget vellykkede med blødt, varmt lys, der fordeler sig jævnt. Armaturet er efterfølgende sat i produktion og bruges nu flere steder i Københavns Kommune, der bl.a. også har modtaget en særpris for belysningsprojektet ved prisuddelingen city.people.light award. Boligorganisationerne har i samarbejde med LBF og Københavns Kommune tilvejebragt omprioriteringsmidler, der er blevet brugt til at dæmpe huslejevirkningen. Til at finansiere belysningen, herunder en udskiftning af ledningsnettet, har de to boligselskaber tilsammen optaget støttede lån af LBF for ca. 34 mio. kr. Københavns Kommune har støttet belysningsprojektet med 4,3 mio. og står derudover for driftsomkostningerne. Den samlede økonomi på over 330 millioner kr. i helhedsplanen ’Tingbjerg-Utterslevhuse på vej’ har foruden forbedret belysning sikret en lang række tiltag, bl.a. nye familieboliger, nye torve, nye cykelstier og flere legepladser.Facts om projektet

Projektadresse

Arkaderne 2
2700 København

Hovedområde

Tryghed

Kategorier

Stier, Tryghed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Hedevig Østergaard
FSB
Tlf.: 33768385
Email: hoe@fsb.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1972

Antal lejelmål

2221

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

38.300.000

Byggeperiode

1 oktober 2006 - 01 april 2009

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Ombygning af Arkaderne i Tingbjerg, Ventilation giver bedre indeklima men ikke energibesparelser,