{{ getBasketItemCount() }}

Åbne udearealer og kvarteridentitet skaber tryghed og tilhørsforhold i Vejleåparken

Artikel oprettet: 16.12.14

 

Åbne udearealer og kvarteridentitet skaber tryghed og tilhørsforhold i Vejleåparken

Projektbeskrivelse

AAB’s afdeling 55, Vejleåparken, tidligere Ishøjplanen, led under dårligt image og det omfattende montagebyggeri var slidt, utidssvarende og præget af byggetekniske skader. I 2003 blev en helhedsplan skudt i gang. Denne indeholdt blandt andet en indsats for øget tryghed og større tilhørsforhold i afdelingen. Bebyggelsen er blevet opdelt i 4 kvarterer for at bryde med den store skala. Hvert kvarter har fået sit eget udtryk i facade og udearealer. Nye ’smutstier’ er tilføjet, så man let kan komme ud på hovedstien. Højstammet beplantning frem for buskads, åbenhed omkring skure og bedre belysning har fjernet skjulte kroge og skabt synlighed i afdelingen.

Organisering

Byggesagen har været opdelt i 5 etaper og har været organiseret som hovedentreprise. 4 entrepriser har stået for udførelsen. 5. etape, som omfatter butiksområde, er endnu under renovering.

Beboerinddragelse

For at nå ud til beboerne i den enorme bebyggelse oprettede man en mindre kvarterbestyrelse for hvert kvarter. Kvarterbestyrelserne repræsenterede overfor byggestyringsgruppen beboerne i deres kvarters ønsker og forslag til udearealer. På baggrund af dette, har kvarterene udadtil fået hvert deres udtryk og identitet.

Erfaring

I forhold til at skabe tryghed og større tilhørsforhold i Vejleåparken har man især valgt at fokusere på synlighed og på forskellighed. Ved at fjerne buske og i stedet plante stammede træer har man skabt åbenhed og synlighed i udearealerne og fjernet skjulte kroge. Skure og renovation er ligeledes åbent udformet og bedre belysning har skabt bedre synlighed. Vejleåparken er med sine 2000 lejemål et omfattende byggeri, som man let kan miste orienteringen i. Dog har forskellighed gjort det lettere at orientere sig. De nye facadeudtryk og udearealer, har været med til at bryde det stereotype udtryk og skabt større genkendelighed og tilhørsforhold for beboerne i de enkelte kvarterer. Generelt oplever man mindre uro og hærværk og til gengæld større tryghed i og glæde ved afdelingen. Udearealerne bliver flittigt brugt, og på en lun dag summer hele området af liv. I forbindelse med helhedsplanen overtog kommunen den fulde anvisningsret, hvilket har resulteret i en mere varieret beboersammensætning. Renoveringen har medført en mindre huslejestigning.Facts om projektet

Projektadresse

Strandgården 21
2635 Ishøj

Hovedområde

Tryghed

Kategorier

Bygning, Bygning & Bolig, Indgangsparti, Opholdsareal, Stier, Tryghed, Udeareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Peter Stagaard
AAB
Tlf.: 33760100
Email: pst@aab.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1974

Antal lejelmål

1750

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

Kr. 45 mil

Byggeperiode

1 juni 2010 - 01 juni 2013

Relaterede projekter

Fremtidssikring af Ådalen-Engen,