{{ getBasketItemCount() }}

Udvendige elevatortårne i 70er bebyggelse i Skælskør

Artikel oprettet: 07.01.15

 

Opsætningen af udvendige elevatorer i Parkvejsbebyggelsen i Skælskør har været ensbetydende med et større indgreb i bygningsmassen.

Projektbeskrivelse

I mange tilfælde betyder opsætningen af elevatortårne, at man undgår omfattende indgreb i bygningsmassen. Men Parkvejsbebyggelsen, der er opført i 1972 som et Larsen & Nielsen byggeri, er bygget med en høj stueetage, der ligger forskudt i forhold til terræn. For at tilpasse trappeforløbet til elevatoradgang har det været nødvendigt at ændre udformningen af de eksisterende trappeopgange og reposer. I dag sikrer de i alt 14 elevatortårne niveaufri adgang til en stor del af boligerne, der er fordelt på stue, 1. og 2. sal. En del af disse er blevet indrettet som handicapvenlige boliger. Ønsker beboerne at benytte sig af trappeadgang, leder et udvendigt trappeforløb op til den indvendige trappe.

Organisering

Byggeprojektet er organiseret med en totalrådgiver og en hovedentreprenør. Boligselskabet har tilknyttet en teknisk og en økonomisk/administrativ bygherrerådgiver.

Beboerinddragelse

De omfattende indgreb i trappeforløbet samt generelle boligforbedringer og sammenlægninger har betydet, at genhusning har været påkrævet. Der har været afholdt to beboerinformationsmøder samt et åbent hus arrangement med individuel rådgivning forud for projektets vedtagelse. Desuden blev beboere inviteret på en studietur til andre bebyggelser, hvor tilsvarende renoveringer er gennemført.

Erfaring

Valget af den udvendige frem for den indvendige elevatorløsning har i høj grad været dikteret af den høje stueetage og ikke mindst bebyggelsens type og arkitektoniske udtryk. Udvendige elevatorer er en løsning, der i markant grad ændrer en bygnings ydre fremtræden. Men vurderingen har været, at elevatortårne godt kan integreres med det bygningsudtryk, som er karakteristisk for denne type industrielt 70er byggeri. Løsningen var nok blevet en anden, hvis der havde været tale om et klassisk 50'er byggeri. Selve opgaven med at montere de udvendige elevatortårne er forholdsvis ukompliceret. Men når opsætningen kræver, at det eksisterende trappeforløb skal nedlægges, udgør renoveringen en langt større og mere kompliceret indgriben i bygningsmassen. En anden byggeteknisk udfordring har været udgravningen af gruber til kælderniveau, idet denne del af processen kolliderede med de kolde vintermåneder med forfrossen jord. Helhedsplanen for Parkvejsbebyggelsen i Skælskør har til formål at gøre afdelingen attraktiv for en varieret gruppe af beboere. Ét af midlerne hertil har været at øge boligernes tilgængelighed med elevatorbetjening.Facts om projektet

Projektadresse

Parkvej 2A
4230 Skælskør

Hovedområde

Tilgængelighed

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Elevator, Handicapvenlig bolig, Klimaskærm, Niveaufri adgang, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Jette Søndergård
Kuben Management
Tlf.: 60296074
Email: jes@kubenman.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

239

Byggepartnere

Byggeperiode

1 juni 2010 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Mere information