{{ getBasketItemCount() }}

Søndervangen

Artikel oprettet: 31.05.16

 

Renovering optimerer Søndervangens energiforbrug, indeklima og tilgængelighed

Projektbeskrivelse

Søndervangen er opført i 1966 som et tidligt eksempel på elementbyggeri med skillevægge og dæk støbt på stedet, hvorpå præfabrikerede facadeelementer er ophængt. Bebyggelsen er udlagt som otte blokke i tre etager. Oprindeligt bestod bebyggelsen af 156 boliger i varierende størrelser med 1 – 4 rum. Ud af i alt 24 opgange er 8 blevet udstyret med elevator hvorved bygningsreglementets krav om tilgængelighed er blevet opfyldt. Dette har bland andet været på bekostning af nedlæggelse af tolv 1-rums boliger, således at antallet af lejemål er reduceret til 144.

Som led i en større renovering har der været særligt fokus på energiforbrug, indeklima og tilgængelighed. Gennem sammenlægningen af mindre 1-rums boliger er der gjort plads til 144 mere tilgængelige boliger. Der er udført efterisolering af tag og facader samt foretaget fuld vinduesudskiftning. På alle tagflader er der udført solceller til bebyggelsens drift samt genanvendelse ved bl.a. opsamling af regnvand til brug af fællesvaskeri. I boligerne er der desuden etableret mekanisk, balanceret ventilation. For at øge tilgængeligheden i bebyggelsen er friarealer bearbejdet til fuld niveaufrihed. Desuden er der i otte opgange etableret i alt 48 tilgængelige boliger med ny elevator, og boliger indrettet med øget tilgængelighed for bl.a. kørestolsbrugere. Alle 144 boliger er desuden forsynet med ny, større og glasinddækket altan.

Omlægning af udearealer og større tilgængelighed samt nye facader og vinduer på bebyggelsen har givet hele området et visuelt løft. Renoveringen har yderligere givet et arkitektonisk løft til bebyggelsens lidt slidte præg fra opførelsesårene.

Beboerinddragelse

ALBOA har igennem hele renoveringen været i tæt dialog med beboerne hvilket ifølge dem selv har været meget givende i alle faserne: Helhedsplan, projektering og udførelse. Der har været stor fokus på information omkring projektet internt i bebyggelsen. Bl.a. gennem løbende stormøder og opgangsmøder. Desuden har projektet haft sit eget nyhedsbrev og egen hjemmeside.

Under selve renoveringen blev 60 lejemål ud af 156 genhuset, hvilket er gået efter planen. Desværre er det ikke alle beboere, der er flyttet tilbage. Dette skyldes en forhøjelse af huslejen, som var uundgåelig efter en så omfattende renovering. Til gengæld er det gået problemfrit med at finde nye beboere til de renoverede lejligheder. Beboersammensætningen i bebyggelsen består i dag primært af ældre og funktionshæmmede, som går op i god tilgængelighed, men også af familier.

Erfaring

Beboerne har ifølge ALBOA været meget glade for den tætte dialog og regelmæssige opdatering om hvad der ville ske i løbet af renoveringen. Dette tager ALBOA med videre til deres kommende projekter.Facts om projektet

Projektadresse

Søndervangen 
8260 Viby

Hovedområde

Tilgængelighed

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Indeklima, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Preben Holm Christensen
phc@alboa.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1966

Antal lejelmål

144

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

150 mio.

Byggeperiode

1 august 2014 - 01 januar 2016

BR

15

Energiklasse

2015