{{ getBasketItemCount() }}

Ramper fremmer tilgængelighed i Kirstinelund

Artikel oprettet: 15.06.11

 

Nyetablerede ramper ved tre blokke i etagebebyggelsen Kirstinelund i Ballerup skaber niveaufri adgang til stuelejligheder.

Projektbeskrivelse

Stueetagen i Kirstinelunds etageblokke er ikke i niveau med det omgivende terræn, men dette er ikke længere en forhindring for tilgængeligheden for gangbesværede. Med enkle rampeløsninger på tre blokke er sikret niveaufri ankomst fra havesiden til boliger beliggende i stueetagen. Rampeløsningen er udført i kombination med at én stuelejlighed i hver af de tre blokke er blevet indrettet i overensstemmelse med retningslinjerne for ældre-handicapegnede boliger. Rampen følger blokkens længde og er udført med svag hældning integreret i terræn.

Organisering

Byggesagen er organiseret som totalrådgivning. I løbet af processen har der været en del organisatoriske udfordringer i forhold til rådgiver og entreprenør, hvilket har bevirket, at der er blevet brugt mange ressourcer på omprojektering. Dette skyldes bl.a., at den indledende projektbeskrivelse ikke var tilstrækkelig detaljeret.

Beboerinddragelse

Beboerinvolveringen er blevet organiseret i tematiserede arbejdsgrupper omhandlende altaner, indretning af boliger og udearealer. Generelt har deltagerniveauet været lavere end forventet, og meget af arbejdet i arbejdsgrupperne er blevet båret frem af enkelte ildsjæle fra afdelingen. Der er blevet udsendt månedlige statusopdateringer til beboerne.

Erfaring

Boliggruppen var med til at udpege de tre blokke, hvortil der skulle udføres ramper. Stuelejlighederne i ’rampeblokkene’ er blevet attraktive blandt beboerne, fordi rampen samtidig giver adgang til terrasse. Tilgængelighed i Kirstinelund er ydermere fremmet ved i én blok at etablere elevator og ombygge 14 lejligheder til 10 ældreegnede boliger. Økonomien i renoveringsprojektet kunne kun bære, at tre stuelejligheder blev ombygget til ældre-handicapegnede boliger. Efterfølgende er det ønsket, at flere stuelejligheder i afdelingen ombygges til ældre-handicapegnede boliger via henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse. Etablering af køreramper på tre blokke samt omdannelsen af tre stuelejligheder til ældreboliger har kostet 8.477.278 kr. Kirstinelund er udpeget som demonstrationsprojekt af Landsbyggefonden med tilsagn om delvis støtte til renoveringen. Den samlede anlægssum for renoveringen af Kirstinelund er 140.683.460 kr. De støttede arbejder udgør 77.536.323 kr. og de ustøttede arbejder udgør 63.147.137 kr.Facts om projektet

Projektadresse

Kornvænget 
2750 Ballerup

Hovedområde

Tilgængelighed

Kategorier

Handicapvenlig bolig, Niveaufri adgang, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Lisbeth Schaltz
Almenbo
Tlf.: 44860140
Email: ls@almenbo.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1958

Antal lejelmål

530

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

8.477.278

Byggeperiode

1 februar 2006 - 01 juli 2008

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Aldersopdelte legepladser og opholdsarealer i Kirstinelund, Mekanisk ventilation forbedrer indeklima i Kirstinelund,