{{ getBasketItemCount() }}

Med indvendige elevatorer opnås tilgængelighed i Fortunbyen

Artikel oprettet: 27.04.11

 

I AKB/KABs afdeling Fortunbyen i Lyngby er to elevatorer opført i udvidet trapperum i respekt for 50er bebyggelsens bygningsmæssige kvaliteter

Projektbeskrivelse

Ved at inddrage boligareal fra tilstødende lejligheder er to elevatorer blevet opsat i forbindelse med de eksisterende trappeopgange i én af blokkene i Fortunbyen. Blokkens 12 lejemål er blevet indrettet som ældreegnede boliger med elevatoradgang, én i hver ende. Elevatorerne er inkorporeret i den eksisterende bygningskrop for at bevare områdets tidstypiske arkitektur. Ligeledes er elevatorernes indgangsdør, der giver direkte niveaufri adgang fra terræn, tilpasset det enkle arkitektoniske udtryk. De oprindelige køkkenvinduer er blevet muret til på en måde, så facadekomposition og udtryk bevares. Renoveringen er foretaget som et LBF-støttet demonstrationsprojekt.

Organisering

Organisationsbestyrelsen har været initiativtager på dette LBF-støttede demonstrationsprojekt, der er blevet organiseret som hovedentreprise. Demo-projektet indgår i den helhedsorienterede byfornyelse af AKB Lyngbys fire afdelinger i Fortunbyen, fire kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. Byfornyelsen er støttet af Socialministeriet og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beboerinddragelse

En umiddelbar skepsis over for forandring er blevet imødegået bl.a. ved ansættelse af en informationsmedarbejder som har været rundt og tale med beboerne. De beboere, som ikke var interesserede i færre m2 grundet elevator-opsætningen, fik stillet en anden lejlighed til rådighed i afdelingen.

Erfaring

På intet tidspunkt er en udvendig elevatorløsning blevet overvejet i Fortunbyen. Et sådant ’fremmedartet’ element ville bryde det stilsikre og enkle udtryk, der karakteriserer 50er-bebyggelsen. En uventet drejning i elevatorprojektet var behovet for at udvide elevatoren ned til kælderen, hvor der er vaskerum. Det, der har kostet i forbindelse med den indvendige elevator er ikke selve byggearbejdet, men derimod inddragelsen af de ca. seks m2 boligareal fra endelejlighederne. Mange af de især ældre beboere har til at starte med været skeptiske, og der er derfor blevet lagt mange kræfter i at tage hånd om bekymringerne og understrege, at moderniseringen udføres til deres gavn; ikke for at jage dem væk. Derfor har beboernes økonomiske råderum også været et løbende hensyn. I dag er nogle af de oprindeligt mest indædte modstandere blevet meget begejstrede, hvilket i høj grad skyldes inddragelsen af beboerne i beslutningsprocessen. Anskaffelsessum har været ca. 1,5 mio. kr. pr. elevator. Hele moderniseringsprojektet, der også omfatter ombygning af 18 familieboliger, herunder 6 toplans-boliger (se under ’tilknyttede projekter’), har opnået støttede lån fra LBF på 27.975.000 kr.Facts om projektet

Projektadresse

Plovvej 9
2800 Kongens Lyngby

Hovedområde

Tilgængelighed

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Elevator, Niveaufri adgang, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Preben Sørensen
AKB
Tlf.: 45260661
Email: ps@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1951

Antal lejelmål

384

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

3.000.000

Byggeperiode

1 august 2008 - 01 november 2009

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Tagboliger i Fortunbyen fremtidssikrer 50er boligen,