{{ getBasketItemCount() }}

Indvendige elevatorer i 50er-bebyggelse i Husum

Artikel oprettet: 23.05.11

 

Indvendig elevatorbetjening skal sikre tilgængelighed til nyomdannede ældre- og handicapvenlige boliger i etagebebyggelsen Kagshusene i Husum.

Projektbeskrivelse

Ét af succeskriterierne for helhedsplanen i Kagshusene har været at opnå en mere differentieret beboerskare i afdelingen, der har en stor overvægt af ældre beboere. En del af de oprindelige 3-rums boliger er derfor udvidet til 4-rums boliger, mens andre er omdannet til 2-rums ældre- og handicapvenlige boliger. Ved denne udveksling af boligareal er gjort plads til opsætningen af tre indvendige elevatorer i blok B, hvorved er skabt niveaufri adgang til i alt 24 boliger. De tilgængelige lejligheder er fordelt på de tre oprindelige etager samt en ny tagetage, der er etableret som økonomisk forudsætning for den indvendige elevatorløsning. Antallet af lejligheder er herved ændret fra 254 til 304.

Organisering

Renoveringen af Kagshusene er opdelt i tre etaper og er organiseret som hovedentreprise med begrænset udbud. I løbet af byggefasen i 1. etape har det rådgivende ingeniørfirma haft en byggeleder ’udstationeret’ i afdelingen, og det har haft stor betydning, at der altid har været en byggerepræsentant, som beboerne har kunnet rette spørgsmål til.

Beboerinddragelse

I den indledende idé-fase blev nedsat arbejdsgrupper bestående af beboere, der meldte sig frivilligt samt medlemmer fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdsgrupperne har fungeret som dialogpartnere for administrationen og de tekniske rådgivere, og i løbet af den indledende fase blev afholdt fem til seks møder i grupperne.

Erfaring

Ofte opsættes udvendige elevatorer i 1950er-bygninger, fordi det at indbygge en elevator i eksisterende opgange kan være en udfordrende og bekostelig affære. Men i Kagshusene blev det vurderet, at udvendige elevatorer, der kun ville have kunnet betjene den nye tagetage, ikke kunne forsvares rent arkitektonisk. Derudover har boligorganisationen brugt den indvendige elevatorløsning strategisk til at skabe en variation i den underliggende boligmasse. Indledningsvist betragtede beboerne i Kagshusene elevatorerne som en unødvendig tilføjelse og som et voldsomt indgreb i boligstørrelsen. Men etablering af tilgængelige boliger var et krav fra Landsbyggefonden, og i dag er elevatorerne blevet meget populære. Derimod er de ’nye’ 2-rums boliger langt fra så populære blandt de ældre beboere som forventet; de foretrækker de gamle 3-rums boliger. Derfor lejes langt størstedelen af de nye ældrevenlige boliger ud til nye lejere. Inkl. byggearbejder har opsætningen af de tre elevatorer i blok B kostet ca. 900.000 kr. stk. I etape 2 opføres fire nye elevatorer, der kommer til at dække 32 lejemål. De samlede udgifter i 1. etape er på 83.000.000 kr., mens anlægssummen i etape 2 på. 125.000.000. kr.Facts om projektet

Projektadresse

Banefløjen 
2700 København

Hovedområde

Tilgængelighed

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Elevator, Handicapvenlig bolig, Niveaufri adgang, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Lone Lund-Rasmussen
Postfunktionærernes Andelsboligforening
Tlf.: 43460940
Email: llr@pab.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1955

Antal lejelmål

254

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

2.700.000

Byggeperiode

1 juni 2009 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Karnaptårne omdanner boligmassen i Kagshusene i Husum, Nye store familie-tagboliger i 50er-bebyggelse,