{{ getBasketItemCount() }}

Elevatorer sikrer tilgængelighed i 1940er-bebyggelse

Artikel oprettet: 11.04.11

 

I afd. 1 Amagergade i Aalborg er opsat elevator i alle opgange, enten ved at inddrage tidligere boligareal eller ved at overtage det gamle trapperum.

Projektbeskrivelse

Turen op til 5. sal kan være lang og mange ældre beboere i 40/50er-bebyggelser ser sig nødsaget til at flytte ned på 1. sal, når den bliver for hård. Men i Vanggårdens afdeling på Amagergade har alle 11 opgange fået elevator, så nu kan både ældre og handicappede bebo lejlighederne på de øvre etager. Der er arbejdet med to løsningsmodeller i det LBF-støttede demonstrationsprojekt: I den ene udvides de oprindelige trappeopgange og suppleres med elevator integreret i den eksisterende bygningskrop. I den anden har elevatoren overtaget trappens plads, mens der er kommet et trappetårn på bagsiden af huset. Renoveringen er udført som fagentreprise, hvilket har præget samarbejdsånden, når økonomien har været under pres, men ellers er det kørt gnidningsfrit. De forskellige ydelser er blevet leveret til tiden, men det har også krævet, at en ansat fra boligorganisationen har fulgt projektet tæt.To nedlagte opgange inddrages til boligareal i forbindelse med lejlighedssammenlægning.

Organisering

Renoveringen er udført som fagentreprise, hvilket har præget samarbejdsånden, når økonomien har været under pres, men ellers er det kørt gnidningsfrit. De forskellige ydelser er blevet leveret til tiden, men det har også krævet, at en ansat fra boligorganisationen har fulgt projektet tæt.

Beboerinddragelse

Den første projektvision dækkede kun halvdelen af bebyggelsen og blev følgelig stemt ned, især af de beboere, hvis bolig ikke ville blive moderniseret. Efter forhandlinger med Landsbyggefonden og en ny projektvision blev hele afdelingen inddraget, og der blev stemt for projektet. Det står dog klart, at beboerinformation og kommunikation undervejs i processen ikke har været tilstrækkelig.

Erfaring

Med opsætning af elevatorer samt lejlighedssammenlægninger som 'arbejdsværktøjer' har man i Amagergade fået indfriet sin målsætning: en blandet beboergruppe jævnt fordelt i bebyggelsen. En dyrt købt erfaring har været, at beboerne skal inddrages lige så snart, der foreligger skitser. 1. etape i denne proces har således ikke været vellykket, men i dag er beboerne udelukkende positive. For at opretholde beboernes gejst er det vigtigt, at de oplever synlige resultater af deres engagement, da processen til tider kan være krævende og langtrukken. 1/3 af de oprindelige beboere er flyttet tilbage efter en genhusningsperiode på 12 mdr. Dette tal er lavere end forventet, men det havde en betydning, at de genhusede blev tilbudt en form for erstatning ved permanent flytning. Med sammenlægning af lejligheder samt miljøforbedringer har moderniseringsprojektet i alt modtaget støttede lån af LBF for 75.729.000 kr. Klik på linket under ’tilknyttede projekter’ for at læse mere om lejlighedssammenlægningen på Amagergade.Facts om projektet

Projektadresse

Amagergade 1
9000 Aalborg

Hovedområde

Tilgængelighed

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Elevator, Niveaufri adgang, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

John Hjelm
Boligforeningen Vanggården
Tlf.: 98127822
Email: jh@bfvang.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1943

Antal lejelmål

129

Byggepartnere

Byggeperiode

1 september 2007 - 01 april 2010

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Lejlighedssammenlægning trækker børnefamilier til Amagergade,