{{ getBasketItemCount() }}

Smiley Panel viser energiforbrug

Artikel oprettet: 13.10.11

 

En nyudviklet digital monitor skal sikre, at beboerne i afd. Højbo gennem enkel og forståelig information opnår energibesparelser og et godt indeklima

Projektbeskrivelse

Forventede energibesparelser i forbindelse med renoveringer er ofte baseret på en beboeradfærd, der er markant anderledes end den, der er forbundet med at bo i en nedslidt lejlighed. Men det er ofte svært at få kommunikeret retningslinjerne for energi-hensigtsmæssig adfærd. Derfor har Frederikshavn Boligfor. taget initiativ til et måleapparat, der skal motivere beboere til at holde øje med boligens luftfugtighed og el-, vand- og varmeforbrug. Apparatet samler information i en database, som hver beboer kan tilgå via et touch panel i sin lejlighed. En sur smiley betyder, at fugtigheden er for høj eller a conto-forbruget overskrides – mens en glad smiley indikerer, at det går den rigtige vej.

Organisering

Fremtidssikringen af Højbo er organiseret som partnering. I komplicerede byggeprojekter er fleksibilitet og fælles ansvar ønskeligt, og Boligforeningen Frederikshavn er blevet dispenseret for de sædvanlige udbudsregler for indgåelse af partneringsaftaler.

Beboerinddragelse

For at fastholde energibesparelser og skabe en kollektiv ansvarsfølelse oprettes en BoligEnergiskole med tilskud fra Socialministeriet, som skal informere og vejlede beboerne omkring energirigtig levevis. Der indrettes EDB arbejdspladser og webportal, og der planlægges skolelignende forløb og uddannelse af ’energi-ambassadører’. Smiley-panelet er udviklet som led i Energiskolen.

Erfaring

Installeringen af de nye Smiley Paneler forventes at finde sted i foråret 2012 og indgår i en større energirenovering af bebyggelsen. Frederikshavn Boligforening har udvalgt Højbo som et internt energi-pilotprojekt, idet afdelingen med kun 30 boliger i tre etager betragtes som en overkommelig opgave både økonomisk og renoveringsmæssigt. Fremtidssikringen forventes at kunne opfylde kravene til energiklasse 1, og man satser på et fremtidigt energiforbrug tæt på nul – en forventning, der er baseret på, at beboerne får den nødvendige uddannelse i og motivation for at bo energirigtigt. Med den åbne og fleksible organisering omkring partnering har renoveringen, der startede med et behov for at udskifte vinduer og døre, vokset sig større og bedre via det tætte samarbejde med byggepartnerne. Den omfattende energirenovering kan dog ikke gennemføres uden betragtelige tilskud, hvilket har vist sig svært at indhente.Facts om projektet

Projektadresse

Borgmester Hassings Vej 3
9900 Frederikshavn

Hovedområde

IT-teknologi

Kategorier

Anlæg, Boligstyring, Energi & Miljø, Indeklima, IT-teknologi, Luftkvalitet og ventilation, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Kim Madsen
Frederikshavn Boligforening
Tlf.: 20 99 19 42
Email: kim@fbmail.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1949

Antal lejelmål

30

Byggepartnere

Byggeperiode

1 marts 2012 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja