{{ getBasketItemCount() }}

Ventilation giver bedre indeklima men ikke energibesparelser

Artikel oprettet: 15.11.11

 

I en forsøgsblok i Tingbjerg I har fsb etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding for at bekæmpe skimmelsvamp og ringe indeklima.

Projektbeskrivelse

En række meget alvorlige, og dyre, skimmelsvampsager i én af fsbs ejendomme i Tingbjerg I gjorde det med al tydelighed klart, at behovet for at forbedre indeklimaet var stort. Inden renoveringen foregik ventilationen via friskluftventiler i lejlighedernes franske altandøre og en emhætte med motor i køkkenet – der var således ikke nogen konstant basisventilation. Samtidig med forbedringer/tætninger af facaden og skimmelsvamprenoveringer har fsb nu etableret et ventilationsanlæg med varmegenvinding, som sikrer udsugning af fugtig indeluft og indblæsning af forvarmet erstatningsluft. Anlægget er etableret som decentralt anlæg i de enkelte opganges trapperum.

Organisering

Renoveringen er udført i tre fagentrepriser: Renovering af murværk og facade inkl. isolering af betongesims, etablering af balanceret ventilation med varmegenvinding og skimmelsvamp renovering.

Beboerinddragelse

Afdelingsbestyrelsen for fsbs to Tingbjerg-afdelinger har løbende fulgt projektet og givet det fuld opbakning. Renoveringen er gennemført uden alvorlige klager fra de involverede beboere trods omfattende indgreb (skimmelsvamprenovering med etablering af støvvægge). Der blev ikke foretaget genhusning. Gennemførelsen af projektet har medført en samlet huslejestigning for hele afdelingen på 1,1 %.

Erfaring

Den væsentligste erfaring fra dette projekt er den betydelige forbedring af indeklimaet, som den ny ventilationsløsning har medført, og dermed den markante begrænsning i vækstmulighederne for skimmelsvamp. Men det forventede fald i energiforbruget er ikke opnået – tværtimod. Målinger viser en samlet stigning i forbruget efter indførelsen. Konklusionen for dette aspekt af pilotprojektet er, at etablering af varmegenvinding ved ventilationsanlæg ikke i sig selv medfører en forbedret energiøkonomi, hvis udgangspunktet er en situation, hvor boligerne har naturlig ventilation. I lignende renoveringer er det derfor vigtigt at tilpasse de forventede energieffekter med den eksisterende situation: Har bebyggelsen naturligt aftræk eller tvangsventilation? En anden vigtig erfaring er, at etablering af ventilation med varmegenvinding bør, hvis man også vil opnå en positiv indflydelse på energiforbruget, konsekvent suppleres med en gennemgribende efterisolering og tætning af boligerne. Sker dette ikke, vil den kolde udeluft opblandes med den opvarmede indeluft og sænke effekten i varmeveksleren.Facts om projektet

Projektadresse

Bygårdstræde 22
2700 København

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Anlæg, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Indeklima, Installationer, Luftkvalitet og ventilation, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Claus Olsen
fsb
Tlf.: 33768286
Email: co@fsb.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1955

Antal lejelmål

24

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

9.700.000

Byggeperiode

1 august 2008 - 01 september 2009

Relaterede projekter

Lys i Tingbjerg Ombygning af Arkaderne i Tingbjerg,