{{ getBasketItemCount() }}

Støjen dæmpes i Ringgårdens afd. 1 i Århus centrum

Artikel oprettet: 07.01.15

 

Forbedret lydisolering indgår i omfattende helhedsrenovering af Boligforeningen Ringgårdens afd. 1, der ligger på den centrale ringgade i Århus.

Projektbeskrivelse

Renoveringen har bl.a. til formål at udbedre de støjgener, som indtil nu har været en stor ulempe for en del af beboerne i Ringgårdens afd. 1. Alle 6 blokke i bebyggelsen har fået nye lydvinduer, som skærer 35 decibel af trafikstøjen. Dertil forhindrer et nyt ventilationssystem, at støj trækkes ind i boligen og alle lejligheder får altan ud mod den mindre støjende gård. På én enkelt blok giver boligforeningen den fuld skrue. Her bibeholdes udelukkende de bærende konstruktioner og de bevaringsværdige gadefacader. Al indmad er revet ud og genopbygget med henblik på at skabe nye moderne, tilgængelige boliger. Ved at opsætte støjisolerede etagedæk imødegås i denne bygning således også problemer med nabostøj.

Organisering

Pga. omfanget af renoveringen er processen blevet organiseret omkring fire storentrepriser: nedrivning, opbygning, installationer og haveanlæg. Storentrepriseformen er blevet fundet fordelagtig da man på denne måde kommer et lille skridt længere ned til de mellemstore entreprenører. Renoveringen af afdeling 1 i Boligforeningen Ringgården omfatter 142 lejligheder og forventes afsluttet i 2013.

Beboerinddragelse

Det første projektopdrag i moderniseringsplanen viste sig at forbigå det mest mærkbare problem for beboerne: støj mellem boliger. Og da en tilstrækkelig lydisolering af de gamle etagedæk ikke ville kunne lade sig gøre uden at begrænse den niveaufri adgang for de tilgængelige boliger, var det beboerne, der gav det definitive skub til beslutningen om den radikale renovering af den ene af blokkene.

Erfaring

Udover de støjreducerende tiltag indbefatter den større helhedsrenovering bl.a. også nye taglejligheder, nye badeværelser og køkkener, opsætning af elevatorer samt fælles taghaver. 75 % af beboerne har stemt for renoveringen. Ringgården moderniseres til Lavenergiklasse 2, hvilket bl.a. betyder en forventet besparelse på 50 % på varmeforbruget. På omkostningssiden har det haft afgørende betydning, at der blev hentet tilbud hjem på et tidspunkt, hvor priserne inden for dansk byggeri var helt i bund. Udgiften til nye vinduer i de 108 lejligheder er ca. 37.000 kr. per lejlighed eller ca. 4 millioner kr. i alt. Lydvinduerne har en merpris på 50-75 kr. per m2 i forhold til almindelige termovinduer, men dæmper til gengæld også 5-10 decibel mere. Renoveringens samlede budget er 148,5 millioner kr. Heraf støtter Landsbyggefonden med et lån på 125 millioner kr. Fremtidssikringen af Ringgården gennemføres som et demonstrationsprojekt i forbindelse med Landsbyggefondens projekt ’At fremtidssikre almene boliger fra 50erne’.Facts om projektet

Projektadresse

Vestre Ringgade 
8000 Aarhus

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Bygning & Bolig, Indeklima, Lyd,

Boligorganisation

Kontakt

Palle Jørgensen
Boligforeningen Ringgården
Tlf.: 86162111
Email: pj@bf-ringgaarden.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1942

Antal lejelmål

196

Byggeperiode

1 august 2010 - ikke afsluttet

Del af større renovering

Ja

Mere information