{{ getBasketItemCount() }}

Mekanisk ventilation forbedrer indeklima i Kirstinelund

Artikel oprettet: 27.05.11

 

I 50er-byggeriet Kirstinelund i Ballerup har visse skimmelproblemer og fugtgener ledt til etablering af kontroludsugning i køkken og bad.

Projektbeskrivelse

Tendens til skimmel og beboerhenvendelser om fugt har været med til at understrege behovet for en forbedring af indeklimaet i gulstensblokkene (i alt ca. 336 lejligheder på Kirstinelundsvej, Kornvænget og Rugvænget). De massive fugtgener skyldes opsatte indvendige isoleringsvægge for at kompensere for manglende hulrumsisolering i gavlene. Isoleringen er nu revet ned, og hver blok har fået etableret et centralt udsugningsanlæg. I tagrummet er placeret en ventilator, som er tilsluttet et fælles kanalsystem, hvortil der er tilsluttet emhætte i køkken og kontrolventil i bad.

Organisering

Byggesagen er organiseret som totalrådgivning. I løbet af processen har der været en del organisatoriske udfordringer i forhold til rådgiver og entreprenør, hvilket har bevirket, at der er blevet brugt mange ressourcer på omprojektering. Dette skyldes bl.a., at den indledende projektbeskrivelse ikke var tilstrækkelig detaljeret.

Beboerinddragelse

Beboerinvolveringen er blevet organiseret i tematiserede arbejdsgrupper omhandlende altaner, udearealer og indretning af boliger. Generelt har deltagerniveauet været lavere end forventet, og meget af arbejdet i arbejdsgrupperne er blevet båret frem af enkelte ildsjæle fra afdelingen. Der er blevet udsendt månedlige statusopdateringer til beboerne.

Erfaring

Den mekaniske ventilation har uden tvivl forbedret indeklimaet i de berørte lejligheder i Kirstinelund. En efterfølgende undersøgelse med temperaturloggere har dog fastslået, at temperaturen i nogle af gavllejlighederne ikke er tilfredsstillende. I tilbageblik vurderer Almenbo, at en indregulering af det gamle énstrengede varmanlæg burde være blevet foretaget i forbindelse med renoveringen. Dette forsøges nu udført over en 3-4 årig periode. Af løsningsmuligheder overvejes også at opsætte mere effektive radiatorer eller at indkøbe en ny form for indvendig isolering produceret i Tyskland. I forbindelse med etablering af mekanisk udsugning opstod et behov for at udskifte taget, idet der dryssede asbest ned oppe i loftsrummene. For ikke at bruge syv mio. kr. til nødvendige asbestforanstaltninger blev det besluttet at fremrykke tagudskiftningen. Mekanisk udsugning i køkken/bad i 336 boliger har kostet 7.589.250 kr. Kirstinelund er udpeget som demonstrationsprojekt af LBF med tilsagn om delvis støtte til renoveringen. Den samlede anlægssum for renoveringen af Kirstinelund er 140.683.460 kr. De støttede arbejder udgør 77.536.323 kr. og de ustøttede arbejder udgør 63.147.137 kr.Facts om projektet

Projektadresse

Kornvænget 
2750 Ballerup

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Bygning & Bolig, Indeklima, Installationer, Luftkvalitet og ventilation, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Lisbeth Schaltz
Almenbo
Tlf.: 44860140
Email: ls@almenbo.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1958

Antal lejelmål

530

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

7.589.250

Byggeperiode

1 februar 2006 - 01 juli 2008

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Aldersopdelte legepladser og opholdsarealer i Kirstinelund, Ramper fremmer tilgængelighed i Kirstinelund,