{{ getBasketItemCount() }}

Intelligent vejrprognosestyring af opvarmning

Artikel oprettet: 24.10.11

 

Med det formål at spare på varmen og forbedre komforten, har Energi & Miljø kørt et testprojekt med eGain prognosestyring i en afdeling i Frederikssund.

Projektbeskrivelse

Hvor man traditionelt styrer varmen i bygninger ud fra den aktuelle udetemperatur, er ideen med prognosestyring, at opvarmning også styres af faktorer så som vind, sol og bygningens evne til at lagre energi – samtidig med, at beboerne sikres en jævn temperatur i indeklimaet. Ud fra parolen ’virker det her, virker det alle steder’, udvalgte Domea ejendommen i Frederikssund til testprojektet, idet bebyggelsen i forvejen havde et meget lavt varmeforbrug (ca. 85 kWh pr. m2). I løbet af én dag blev prognosemodtageren tilsluttet direkte til det eksisterende reguleringssystem. Testprojektet var virksomheden eGains første installation i Danmark.

Organisering

Testen blev udført i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren, eGain samt Energi & Miljø. Prognosemodtager + installation har kostet 15.000 kr. og abonnementet, hvori man betaler for levering af vejrprognoser, koster 3,75 kr. om året per opvarmet m2.

Beboerinddragelse

Beboerne blev henholdsvis adviseret om projektet via infobreve og på afdelingsmøder. Beboerne har mulighed for direkte dialog med ejendomsmesteren og eGain.

Erfaring

Vinteren 2010 / 2011 var den koldeste i mange år og ikke den bedste måde at starte et testprojekt op på, da der er en længere indreguleringsperiode for systemet. Prognosestyring går i princippet ud på at sænke fremløbstemperaturen ift. vejrets påvirkning (ikke kun udetemperaturen) og denne sænkning gav klager fra beboerne. Ejendomsmesteren reagerede ved hurtigt at regulere manuelt på udekompenseringen til varmen, samtidig med, at eGain regulerede på systemet. Dette sammen med fejl på vandfordelingssystemet (indregulering af vandmængder) gjorde, at der ikke var besparelser i fyringssæsonen 2010 / 2011. Målet for besparelserne i denne bebyggelse er 5 – 7 kWh. pr. m2 og forventningen er, at dette opnås i vinteren 2011/12. Efter testprojektet står det klart, hvor vigtigt det er at informere enkelt og klart til beboerne, samt sikre at driftspersonalet er trænet i driften af anlægget og ”med” på at prøve noget nyt. Beboerne har også en udfordring med at blive enige om hvilken max. temperatur, boligen skal kunne varmes op til. Her må man opnå enighed på et afdelingsmøde om max. opvarmningstemperatur i boligerne.Facts om projektet

Projektadresse

Heimdalsvej 7E
3600 Frederikssund

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Indeklima, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Benny Østerbye
Energi & Miljø a.m.b.a., DOmea
Tlf.: 21127356
Email: bos@domea.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1976

Antal lejelmål

152

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

15.000

Byggeperiode

4 oktober 2010 - 05 oktober 2010

Mere information