{{ getBasketItemCount() }}

Vertikal jordvarmeløsning i tæt-lav bebyggelse i Svinninge

Artikel oprettet: 07.01.15

 

I 14 énfamiliehuse og 6 rækkehuse er elpanelerne blevet udskiftet med en ny varmecentral, der via vertikale boringer henter varme fra undergrunden.

Projektbeskrivelse

Med udsigten til stadigt højere priser på elvarme var beboerne i VABs boliger på Triersvej, Svinninge stærkt opsatte på at finde et alternativ til den dyre varmekilde. Efter en grundig proces faldt valget på et varmepumpesystem. I dag er ti vertikale jordsonder af 170 m. dybde samlet i to brønde under afdelingens fælles græsareal. Herfra ledes ”energien” gennem en hovedledning ind til to varmepumper i det nye teknikhus, hvorfra 450 m nedgravet fjernvarmerør forsyner de 20 husstande med rumvarme og varmt brugsvand. I de enkelte boliger er nye vandbårne centralvarmeanlæg med varmtvandsbeholdere etableret, mens elektroniske energimålere måler husstandens varmeforbrug.

Organisering

Energirenoveringen er udført gennem to fagentrepriser: én til anlæggelsen af selve energiboringerne, varmepumpesystemet og teknikhuset, og én til anlæggelsen af fjernvarmerør og centralvarmeanlæg. Førstnævnte står også for den løbende inspicering af systemet.

Beboerinddragelse

Ideen om udskiftning af varmekilde blev introduceret af VAB til et beboermøde og blev mødt af stor opbakning blandt beboerne. Undervejs i renoveringen har beboerne haft håndværkere i hjemmet i en periode på 3-5 dage i forbindelse med nedtagning af elvarmepaneler og opsætning af nye centralvarmeradiatorer.

Erfaring

Sammenlignet med den ”tørre” varme fra elvarmepanelerne understreger beboernes tilbagemeldinger, at den ny varmekilde giver et langt bedre indeklima. Husene er dog stadig tilsluttet et supplerende elvarmesystem i tilfælde af utilstrækkelig kapacitet fra jordvarmeanlægget. Der foreligger endnu ikke resultater for de reelle besparelser på varmeregningen. Men VAB forventer, at den årlige energibesparelse vil være på 140.000 kwh. eller hvad der svarer til 70 tons i Co2 udledning. Den samlede anlægsudgift på 3.400.000 kr. inkluderer etableringen af det ny centralvarmeanlæg. Tilbagebetalingstiden på de to anlægsinvesteringer forventes at være ca. 12 år. Som oftest er anlægsudgifterne til den vertikale løsning højere end til et horisontalt anlagt system, men den model kræver et enormt anlægsareal, hvilket afdelingen ikke omfatter. Selve planlægningsfasen omkring projektet har været en langtrukken affære, dels pga. den beboerdemokratiske proces omkring valg af varmekilde, dels pga. den kommunale behandling af sagen. Selve anlægsarbejdet tog også dobbelt så lang tid som forventet, idet maskinerne stødte på diverse jordlag, som krævede ekstra bearbejdning eller ændring af boreplacering.Facts om projektet

Projektadresse

Triersvej 2
4520 Svinninge

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Jordvarme,

Boligorganisation

Kontakt

Henrik Skov
VAB
Tlf.: 59258012
Email: hs@vab.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

20

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 3.400.000,- inkl. moms

Byggeperiode

1 maj 2011 - 01 november 2011