{{ getBasketItemCount() }}

Vandspareforsøg i 3046 Hammelstruphus, København

Artikel oprettet: 27.05.11

 

Beboerne i Hammelstruphus har sparet omkring 300.000 liter vand på syv måneder ved at udskifte perlatorer og bruserhoved i køkken/bad.

Projektbeskrivelse

I august 2010 startede energi- og miljøgruppen i 3B et pilotprojekt med vandsparende tiltag i afd. Hammelstruphus fra 1980. Projektet går ud på at se, om vandforbruget kan nedbringes ved at skifte perlatorer på blandingsbatterier i køkken og badeværelse, samt installere nyt vandbesparende bruserhoved med ny slange i alle 56 lejemål. Køkkenbatteriet giver med den nye perlator otte liter vand i minuttet, og blandingsbatteriet ved bad/håndvask giver fire liter i minuttet. Den nye bruser giver otte liter i minuttet. Det væsentlige i forsøget var, at komforten skulle forblive den samme, og at forsøget skulle være betalt tilbage i form af besparelse på vandregningen inden for en kort periode.

Organisering

Forsøget blev udført i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, leverandøren af materialer, Københavns Energi og afdelingens varmemester.

Beboerinddragelse

Afdelingsbestyrelsen traf beslutningen om at gennemføre projektet og alle beboere blev adviseret. Varmemesteren sørgede for, at der på fire dage midt i august blev skiftet perlatorer og brusere i alle lejemål, og fra september var det muligt at følge detaljeret med i forbruget.

Erfaring

Vandspareforsøget gik rigtig fint de første tre måneder, indtil nogle ventiler stod af i vaskeriet. Det fik forbruget på hovedmåleren til at løbe løbsk. Men da afdelingen er indrettet sådan, at der er bimåler på det varme vand, kunne man stadig se, at der var en besparelse. Hvis man skønner, at faldet er det samme i to de måneder, hvor forsøget drillede, som de foregående tre måneder, har der været et fald på mere end 300 m³ vand i forhold til samme måneder året før. Eller 300.000 liter rent vand. Det svarer til mere end 3500 brusebade af fem minutters varighed. Ser man samtidig på liter brugt vand pr. person i samme periode, afslører det, at afdelingen er gået fra 191 liter pr. person i 2009-10 til 178 liter pr. person i 2010-11. Én af udfordringerne i forsøget har været at gøre beboerne bevidste om deres eget forbrug og få dem til at fatte interesse for projektet. Dette ville have været langt nemmere hvis der var opsat individuelle vandmålere, hvor beboerne kunne følge med i eget forbrug. Forsøget er blevet finansieret via afdelingens henlæggelser, Københavns Energi samt materiale-leverandøren. Udgifterne forbundet med udskiftningen forventes indtjent på lidt under ét år.Facts om projektet

Projektadresse

Damagervej 9
2450 København

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Anlæg, Badeværelse, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Køkken,

Boligorganisation

Kontakt

Brian Raahauge
3B
Tlf.: 33186236
Email: brr@3b.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1980

Antal lejelmål

56

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

21.088

Byggeperiode

15 august 2010 - 01 oktober 2010