{{ getBasketItemCount() }}

Stor energirenovering af klimaskærmen i Langkærparken, Tilst

Artikel oprettet: 25.03.11

 

Som forsøgsprojekt højisoleres en klimaskærm i det karakteristiske betonbyggeri opført som del af Boligforeningernes Etagetypehus/Sydjyllandsplanen.

Projektbeskrivelse

Med et gennemsnitligt primærenergibehov på ca. 140 kWh/m2 pr. år er Langkærparkens 35 treetagers boligblokke nogle energislugere. For at afdække de forskellige perspektiver er fire varianter af energiklasser blevet projekteret og udbudt. Med beslutningen om at nedbringe energiforbruget til energiklasse 0 renoveres indledningsvist én forsøgsblok med 22 lejligheder efter "coating princippet". De oprindelige facadeelementer erstattes af højisolerede, præfabrikerede facadekassetter, der beklædes med naturskifer. Tag og sokkel efterisoleres, nye højisolerende energivinduer monteres og altanerne har fået tre-lags termoruder. På taget opføres både solcelle- og solfangeranlæg.

Organisering

Projektet er udbudt i hovedentreprise og udviklet i et tæt samspil mellem afdelingsbestyrelse, AL2boligs hovedbestyrelse, administration samt rådgivere. En styregruppe med repræsentanter fra parterne har haft ansvaret. For at være på forkant med den nyeste viden på området har styregruppen tilknyttet en følgegruppe af særligt sagkyndige eksperter.

Beboerinddragelse

Der har været stor opbakning til projektet fra de berørte beboere, som er blevet holdt løbende opdateret om udviklingen i projektet. Beboerne i én opgang har fået praktisk hjælp med at blive genhuset i møblerede lejligheder andre steder i Langkærparken. Det har ikke været uden gener for beboerne nærmest at bo på en byggeplads i et år.

Erfaring

Forventningen til energirenoveringen af forsøgsblokken er, at primærenergibehovet vil blive reduceret til omkring 18 kWh/m2 pr. år, dvs. en reduktion på næsten 90 %. Det ambitiøse projekt, der bl.a. også omfatter modernisering af lejligheder, indebærer i praksis et næsten nyt hus og koster alt i alt i omegnen af 38.000.000 kr., heraf udgør hovedentrepriseudgifterne ca. 30.000.000 kr. I de resterende 8 mio. kr. indgår udgifter til diverse rådgivning og midlertidig genhusning samt udgifter til formidling af projekterfaringerne. Projektet kan kun gennemføres grundet massiv økonomisk støtte fra diverse fonde. Landsbyggefondens innovationspulje og Realdania støtter projektet med tilsammen 2.100.000 kr., Langkærparkens henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse finansierer knap 5.000.000 kr. og restfinansieringen tilvejebringes hovedsageligt ved ustøttede realkreditlån. Med de nuværende energipriser kan energibesparelserne alene ikke opveje investeringen. Det er hensigten, at forsøgsprojektet skal danne videns- og erfaringsgrundlag for fremtidige energirenoveringer af Sydjyllandsplanens etagetypehuse, der omfatter ca. 16.000 boliger på landsplan.Facts om projektet

Projektadresse

Langkærvej 2F
8381 Tilst

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Energi & Miljø, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Claus Poulsen
AL2Bolig
Tlf.: 87459151
Email: cp@AL2bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

860

Byggepartnere

Byggeperiode

1 maj 2010 - 01 maj 2011

Del af større renovering

Ja

Mere information