{{ getBasketItemCount() }}

Solceller på andelsbasis er en ren solstrålehistorie

Artikel oprettet: 28.03.11

 

Et andelsbaseret solcelleanlæg begrænser energiforbruget og forsyner beboere i Brændgårdparken i Herning med billig el.

Projektbeskrivelse

Projektet er blevet udført som et bygningsintegreret anlæg, hvor 246 solcellemoduler har erstattet den traditionelle tagbelægning på de tre boligblokke i 60er bebyggelsen. Hver af de 320 andele á 125 W sælges for 3.000 kr. stk. Udover et par enkelte beboere er det primært folk fra nærområdet, som investerer. Kongstanken er, at man som andelsejer er med til at gøre en indsats for miljøet. Dertil kan man tjene et symbolsk beløb, når strømmen sendes ud på elnettet. EnergiMidt har leveret og monteret anlægget og står ligeledes for fremtidig vedligehold. Beboerne har på den anden side forpligtet sig til at aftage strømmen, der ligger et godt stykke under den typisk udbudte markedspris.

Organisering

Solcelleanlægget er et forsknings- og udviklingsprojekt, der er blevet realiseret via en joint-venture aftale med EnergiMidt, der sammen med Energinet.dk har finansieret projektet. Andelene er annonceret til salg via lokale medier og husstandsomdelte informationskort i Herning, samt i diverse medlemsblade så som 'Boligen' og 'Vedvarende Energi & Miljø'.

Beboerinddragelse

Til beboermødet, hvor solcellerne var til debat, var 147 ud af 324 lejemål repræsenteret. Et overvældende flertal på 142 lejemål stemte for projektet. Udover de åbenlyse miljømæssige grunde, er en del af forklaringen på denne opbakning også et stort forarbejde med at sælge ideen. Bl.a. ved at profilere solcellerne i dagspressen og sørge for at have indhentet priser forinden.

Erfaring

Et solcelleanlæg på andelsbasis er ikke blot det rigtige at gøre i forhold til miljøet, der er også penge at spare for beboerne, især efter de seneste års prisfald på solceller. Samarbejdet med EnergiMidt har været fantastisk godt og Fruehøjgaard har planer om at opsætte solceller på alle deres byggerier. Hovedentreprise-organiseringen har fungeret uden nævneværdige problemer og alle parter har taget stort ejerskab i processen. Arbejdsmiljøet generelt har været meget positivt, hvilket bl.a. skyldes den opmærksomhed, der har været rettet mod at ’pleje’ håndværkerstaben ved f.eks. fælles kantineordning og sociale arrangementer. Som bygherre har Fruehøjgaard bevidst sørget for at være synlige ved at have en projektleder til stede på byggepladsen. Derimod har boligorganisationen ikke været til stede til beboermøderne, hvor rådgiver og entreprenør i stedet har fungeret som mellemled. Tilbagetrækningen fra disse møder bunder i den erfaring, at beboere ellers kan føle, at de vigtige beslutninger allerede er taget på forhånd. At lade samarbejdspartnerne fungere som mediator i denne rolle har vist sig meget produktiv.Facts om projektet

Projektadresse

Brændgårdvej 1
7400 Herning

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm, Solceller & solfangere,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Krog-Jensen
Fruehøjgaard
Tlf.: 97214344
Email: bkj@fruehojgaard.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1969

Antal lejelmål

324

Byggepartnere

Byggeperiode

1 oktober 2008 - 01 januar 2009

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Asymmetriske altaner frembringer dynamisk facadeudtryk,