{{ getBasketItemCount() }}

Ny beklædning og solprisme på EUDP-rækkehus

Artikel oprettet: 04.08.11

 

I det karakteristiske montagebyggeri Hyldespjældet i Albertslund er et rækkehus blevet energirenoveret efter alle kunstens regler.

Projektbeskrivelse

Udenpå demonstrationshusets eksisterende betonfacader er monteret præfabrikerede, højisolerede tag- og facadeelementer, og sokkelisolering er blevet nedgravet for at komme problemer med kuldebroer til livs. Husets varmeforsyning er ændret fra radiatorer til luftvarme, og for at friholde boligen for synlige rørføringer er de mange luftkanaler blevet trukket imellem husets oprindelige udvendige facader og de nye vægelementer. På taget, der er begrønnet med sedum-græs, er installeret et præfabrikeret solprisme med solceller, solfanger, varmepumpe og ventilationssystem med varmegenvinding. Nye store ovenlysvinduer forbedrer de hidtil ringe dagslysforhold.

Organisering

Totalentreprise. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere, producenter og Albertslund Kommune med det formål at udvikle energivenlige løsninger med en høj grad af industrialiseret præfabrikation. Projektet er støttet af Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, LBFs Innovationspulje, Albertslund Kommune og Agenda Centret i Albertslund.

Beboerinddragelse

Fra første færd har byggesagen været karakteriseret ved stort beboerinitiativ, og Hyldespjældets byggeudvalg og i særdeleshed afdelingens beboerrepræsentant har været en vigtig drivkraft. Renoveringen er foregået med henblik på at minimere byggetiden og genhusningstiden for prøvehusets beboer.

Erfaring

Beboeren i prøvehuset på Høkerlængen 2 oplever et kraftigt forbedret hus med optimeret indeklima, langt bedre lysindfald og øget rumfornemmelse. Desværre kunne den oprindelige plan om at undgå genhusning ikke indfries, da monteringen af solprismet og genetablering af loftet krævede mere arbejde end forventet. Byggesagen har været præget af en meget åben proces med mange aktører, i lyset af hvilket samarbejdet er gået godt. Den meget åbne udviklingsproces ville dog have draget nytte af en mere synlig og markant styring, ligesom det til en anden gang vil være nyttigt at inddrage entreprenørerne allerede på udviklingsstadiet. Projektet har krævet mere udviklingsarbejde end beregnet, hvilket har fordyret byggesagen. Desuden fungerer en del af de tekniske løsninger endnu ikke optimalt, ligesom en ’by-vindmølle’ blev nedtaget pga. ugunstige vindforhold. Huset lever derfor på nuværende stadie ikke op til den forventede status som CO2-neutralt hus, og tilbagebetalingsperioden vurderes ikke rentabel. Erfaringerne fra demonstrationshuset indgår i arbejdet med den forestående helhedsplan af Hyldespjældets resterende 382 rækkehuse.Facts om projektet

Projektadresse

Høkerlængen 2
2620 Albertslund

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Anlæg, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Grønne tage, Indeklima, Installationer, Klimaskærm, Luftkvalitet og ventilation, Lys, Solceller & solfangere, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Tine Refsgaard
BO-VEST
Tlf.: 88190072
Email: tre@bo-vest.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1976

Antal lejelmål

1

Byggepartnere

Byggeperiode

1 august 2009 - 01 december 2009

Relaterede projekter

Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd,