{{ getBasketItemCount() }}

Miljøstation og affaldsøer sikrer optimal affaldssortering

Artikel oprettet: 12.04.11

 

Afdelingsbestyrelsen i FSBs afdeling Rymarksvænget i København står bag et nyligt indviet miljøprojekt med containerplads, byttecentral og affaldsøer.

Projektbeskrivelse

I Rymarksvænget er afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionærer gået i front for at optimere affaldssorteringen. Den nye miljøstation omfatter en containerplads til storskrald samt en byttecentral, hvor beboere kan bytte ting og sager. Miljøgården er lokaliseret bag én af de to store 60er boligblokke, og en trailerordning er sat i værk for at sikre storskraldet transporteres derhen. Selve anlægget er udført med langtidsholdbare metalrammer og opført i mørkt, varmt træ. Til den daglige sortering af pap og elektronik er affaldsøer placeret decentralt ved alle opgange. Ud fra et ønske om ikke at ville ændre ved de nuværende parkeringsmuligheder er affaldsøerne anlagt i forlængelse af vejbumpene.

Organisering

Miljøprojektet er blevet organiseret omkring en hovedentreprise. Den daglige drift af affaldshåndteringssystemet står ejendomsfunktionærerne for.

Beboerinddragelse

Det har ligget afdelingsbestyrelsen meget på sinde, at beboerne får kendskab til mulighederne og procedurerne i affaldssorteringen. Derfor er der blevet lagt et stort engagement i at sørge for en informationskampagne samt udarbejdelse af sorteringsvejledninger. Og at dømme ud fra det store fremmøde til indvielsen i marts 2011, er det lykkedes at fange beboernes opmærksomhed omkring miljøprojektet.

Erfaring

I sammenligning med andre affaldsprojekter har miljøprojektet i Rymarksvænget været et af de større og mere ambitiøse initiativer, idet afdelingsbestyrelsen har insisteret på adskillige decentrale sorteringsmuligheder samt opførelsen af en byttecentral. Fremtidssikringen af affaldssystemet er blevet udført i forbindelse med en renovering af den gamle, brandskadede garage. Byggesummen på 5,2 mio. kr., delvist (1/3) finansieret med Landsbyggefondens egen trækningsret, indbefatter således både affaldshåndteringssystemet, byttecentralen og genopbygningen af den store garage, der anvendes til driftsorienterede formål. Byggearbejderne har holdt sig inden for den forventede økonomiske ramme, og dermed den huslejestigning på 1,2 %, som beboerne har stemt om. Som en senere tilføjelse er affaldsøerne blevet aflåst i forbindelse med en større udskiftning af låsesystemerne i afdelingen.Facts om projektet

Projektadresse

Ryparken 
2100 København

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Anlæg, Energi & Miljø, Opholdsareal, Parkeringsareal, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Hedevig Østergaard
FSB
Tlf.: 33768385
Email: hoe@fsb.dk

Boligtype

Familiebolig, Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1968

Antal lejelmål

433

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

5.200.000

Byggeperiode

1 november 2009 - 01 november 2010