{{ getBasketItemCount() }}

Højbo, et alment experimentarium

Artikel oprettet: 15.12.14

 

Tårnhøje ambitioner på energi- og klimafronten har været udgangspunkt for at løfte helhedsplanen for Højbo.

Projektbeskrivelse

Den velkendte historie om en boligafdeling, som var blevet utidssvarende med stigende energiforbrug, halvmørke trappeopgange og dårlig isolering, var også tilfældet for afdelingen med de dengang 30 lejemål ved Borgmester Hassings Vej i Frederikshavn. Men i 2009 går hele processen omkring en gennemgribende helhedsplan i gang, som skal omfatte både boligrenovering, beboeradfærd og demokrati gennem omfattende energitiltag. Projektet døbes dengang ”Det nødvendige projekt”, men har i dag udviklet sig til en af de mest energivenlige almene bebyggelser, hvor der blandt andet er anlagt varmepumper, solceller, administrations overvågning, smiley-paneler hos forbrugerne og meget mere.

Organisering

Byggesagen er lavet i en partnering med entreprenøren, for at blive klogere hen ad vejen og have muligheden for at ændre på projektet undervejs. Eftersom projektet udformes og konkretiseres, er de forskellige håndværksopgaver til tømrer, maler mm. Udbudt i entrepriser.

Beboerinddragelse

Forløbet har været udført i forhold til reglerne omkring beboerinddragelse i forbindelse med helheldsplan støttet af Landsbyggefonden. I store træk er vejledningen omkring beboerinddragelse fra AlmenNet benyttet som redskab gennem processen. Beboerne har været positive omkring renovering qua bygningens tidligere stand, og det til trods for en vis huslejestigning.

Erfaring

”Vi er blevet bekræftet i, at synliggørelsen af forbrug er vejen frem” – Fortæller Driftchef Jesper Nymark. Han forklarer ydereligere hvordan synliggørelsen har haft den største adfærdsændrende effekt på beboerne. I øjeblikket arbejdes på en funktion til beboernes ”Smileypanaler”, som fortæller hvornår elektriciteten er billigst og derved hvornår beboerne kan vaske tøj til den laveste pris. Højbo har også belyst nogle af udfordringerne ved moderne byggeri. ”Den helt store udfordring med 2020-byggeri er køling” – fortæller Jesper Nymark. Frederikshavn Boligforening er begyndt at tænke i elvarme, da det har vist til at anlægsomkostningerne, samt den senere drift, til et vandbærende system, ikke står mål med den mængde af varme som kræves i boligerne når de lever op til 2020. Efter afdelingen har været i drift gennem et fuldt år og beboerne er faldet på plads med de nye redskaber vil nye erfaringer løbende vise sig, erfaringer som også vil komme andre boligselskaber til gode.Facts om projektet

Projektadresse

Borgmester Hassings Vej 3
9900 Frederikshavn

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Boligstyring, Bygning & Bolig, Ejendomsservice, Energi & Miljø, Fortætning, IT-teknologi, Jordvarme, Klimaskærm, Omdannelse, Solceller & solfangere,

Boligorganisation

Kontakt

Jesper Nymark
Frederikshavn Boligforening
Tlf.: 96201958
Email: jesper@fbmail.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1949

Antal lejelmål

24

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

30 mil.

Byggeperiode

11 februar 2013 - 16 december 2013