{{ getBasketItemCount() }}

Havnehusene til tre generationer

Artikel oprettet: 08.03.16

 

Prisbelønnet nybyggeri på Aarhus Havn rummer tre generationer

Projektbeskrivelse

Havnehusene, også kaldet afd. 31 i Brabrand Boligforening, er et attraktivt byggeri, der byder på 83 familie- og seniorboliger og 106 ungdomsboliger. Alle lejlighederne har udsigt over Aarhus havn. Grunden hvor byggeriet er opført, ligger i den nordlige del af de bynære havnearealer, på kanten mellem den bevaringsværdige bydel omkring lystbådehavnen og den nye bydel, der vokser frem nu og de kommende år. Byggeriet består af 10 sammenhængende boligblokke, som er opført i varierende højder fra 4 til 11 etager. Byggeriets højdemæssige forskydninger samt altaner i tre forskellige farver modvirker, at byggeriet bliver for ensartet. Det giver et dynamisk udtryk samtidig med, at byggeriet udstråler harmoni. Ydermere er altanerne placeret efter lysindfaldet og hver bolig kan have en til tre altaner. Projektet er det første murstensbyggeri i den nye Aarhus-bydel, Aarhus Ø. Murstensmaterialerne og den varierende bygningshøjde er med til at skabe et billede af typiske byhuse, blot i nutidens form. Havnehusene er opført som 0-energihus med både solceller og solfangere på et af byggeriets tage. Byggeriet lever op til de energikrav, der forventes at gælde for BR25. Familieboligerne består af 2-, 3- og 4-værelserslejligheder, seniorboligerne består af 2- og 3- værelseslejligheder, imens ungdomsboligerne er klassiske 1- og 2-værelseslejligheder. Alle opgange har elevator og skraldesug. Brabrand Boligforening har forsøgt at komme byggeriets tre generationsgrupper i møde ved at iværksætte forskellige tiltag. Eksempelvis har familier og seniorer adgang til tagterrasser. Tagterrasserne har udsigt over Aarhusbugten og lystbådehavnen og er udstyret med væksthuse til dyrkning og blomster, der samtidig fungerer som mødested for beboerne. De unge er blevet tildelt to fællesrum samt et rum kaldet “cafeen”, der ligeledes fungerer som mødested. Der er for alle beboerne fælles grønt gårdrum med bl.a. en multibane. Under gårdrummet ligger kælderen med p-pladser og cykelparkering. Byggeriet har vundet to priser i 2015. Den første var Aarhus Kommunes Arkitektur pris, mens den anden var bolig branchens hæderspris. Byggeriet vandt begge priser for bedste boligbyggeri.

Organisering

Udbudsform:
Projektkonkurrence i totalentreprise.

Rådgivning:
Rådgivningen er gået upåklageligt.

Incitamenter:
Der er ikke foretaget nogen form for incitamenter under udførelsen af projektet.

Samarbejdet med kommunen:
Samarbejdet mellem kommunen og boligforeningen har været tilfredsstillende.

Afleveringen:
Boligforeningen var meget tilfreds med afleveringen af projektet, som levede op til deres forventninger.

Udlejningen:
Ifølge Brabrand Boligforening blev boligerne revet væk. Allerede inden byggeriets afslutning var der 600 interesserede i de 83 boliger. Brabrand Boligforening antager, at den høje efterspørgsel skyldes byggeriets attraktive beliggenhed og høje kvalitet. Indflytningen foregik over tre etaper, hvor man først flyttede familier ind, derefter seniorer og til sidst, de unge.

Erfaring

De sidste syv år har Brabrand Boligforening fra politisk side valgt at bygge projekter, som er mere grønne og energirigtige. Dette valg har givet nogle udfordringer på driftområdet på grund af de mange tekniske tiltag beslutningen har medført. Udfordringerne var blandt andet problemer med gulvvarme i nogle af rummene. Boligforeningen mener dog, at det bliver nemmere fra projekt til projekt, og at fordelene i forhold til de energirigtige boliger er af større betydning end de driftsudfordringer de skaber.Facts om projektet

Projektadresse

Bernhardt Jensens Boulevard 95
8000 Aarhus

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Grønne tage, Solceller & solfangere, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Steen Grønholm Thomsen
stth@bbbo.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

189

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

189 lejligheder á 70 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

300 mio.

Byggeperiode

1 juni 2013 - 01 december 2015

BR

BR25

Energiklasse

2025