{{ getBasketItemCount() }}

Fra Store Hus til Sol Hus

Artikel oprettet: 15.06.11

 

Beboerne i Store Hus i Avedøre har været drivkraften bag opsætningen af både solfangere på taget og solceller på gavlen af det store 70er-byggeri.

Projektbeskrivelse

Avedøre Fjernvarmeværk ejer de 60 solfangerpaneler med et areal på ca. 750 m2 på taget af Store Hus. Udbyttet på ca. 350 MWh varme om året indgår i den samlede lokale fjernvarmeforsyning. Det store facadeintegrerede solcelleanlæg er derimod ejet af afdelingen og indgår primært i dennes el-forsyning. Anlægget er dog også koblet på elnettet, således at der kan blive tale om salg af el i tilfælde af overproduktion. De 160 polykrystallinske solcellepaneler er opsat på bygningens sydvendte facade og har en årlig el-produktion på min. 22.500 kWh/år. Signalværdien af anlæggene er stor og understreges af, at resultatet af den klimavenlige energiproduktion kan aflæses af et stort display på gavlen.

Organisering

Avedøre Fjernvarmeværk har lejet sig ind på taget af Store Hus de næste 25 år. Solcelle-projektet er udført som fagentreprise med Avedøre Fjernvarmeværk som rådgiver. Boligselskabet har fungeret som garant for, at gavlen kunne beklædes med de tolerancer, der var beskrevet.

Beboerinddragelse

Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen har været foregangsmænd for projektet. Beboerne har støttet op om den energirigtige facaderenovering, selv om der indledningsvist var en udbredt skepsis blandt en del af beboerne. Da opsætningen er foregået uden behov for adgang til boligerne har beboergenerne været meget begrænsede.

Erfaring

Store Hus har fået et engangsbeløb for at stille tagfladen til rådighed for Avedøre Fjernvarmeværk. Beløbet har været med til at finansiere opsætningen af solceller, der har kostet 3.2 mio. kr. og medført en årlig huslejestigning på ½ procent. Investeringen er dermed næsten udgiftsneutral og den forventede afskrivningsperiode er på 7-9 år. Anlægget har en garanteret minimumsproduktion på 22.500 kW/år hvilket svarer til en CO2 besparelse på ca. 11 tons/år. I 2010 producerede anlægget 25.000 kW grundet et højt antal solskinstimer. Da den gennemsnitlige produktion svarer til 19 boligers elforbrug på et år, leveres langt størstedelen af el-forsyningen i Store Hus stadig af Dong. Udover besparelsen på CO2-regnskabet har formålet med projektet også været at demonstrere, at et alment boligbyggeri sagtens kan renoveres med klimabevidsthed og arkitektur i højsædet. Klimarenoveringen har været nomineret til EU Kommissionens særlige energipris. Forløbet er kørt stort set uden forhindringer. Man havde dog oprindeligt forventet, at vedhæftningen til gavlbeklædningen kunne bevares, men nye, skærpede krav hertil betød, at en ny gavlbeklædning måtte opsættes.Facts om projektet

Projektadresse

Sadelmagerporten 
2650 Hvidovre

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Energi & Miljø, Solceller & solfangere,

Boligorganisation

Kontakt

Ronald Barkved
KAB
Tlf.: 38381872
Email: rob@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig, Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1975

Antal lejelmål

464

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

3.200.000

Byggeperiode

1 september 2009 - 01 december 2009