{{ getBasketItemCount() }}

Facadeisolering som bevarer det arkitektoniske udtryk

Artikel oprettet: 15.12.14

 

Problemer med kolde og fugtige gavle i afdelingen løses med respekt for det murede byggeri og arkitekturen

Projektbeskrivelse

B45 bestræber sig på at gøre tingene ordenligt når først der er besluttet at renovere eller bygge. Derfor besluttes det også at renovere gavlene som led i en større renovering af afdeling 13, hvor taget er blevet skiftet og beboerne har fået nyt køkken. Efter en termofotografering af gavlene står det klart, at der er problemer med isoleringsevnen. Løsninger som pladebeklædning og facadepus overvejes, men B45 vælger som de første i Danmark at benytte ISOKlinker af hensyn til det arkitektoniske udtryk i afdelingen.

Organisering

Den samlede renovering har Aalsrode Tømrerfirma A/S haft som hovedentreprenør, men da det senere besluttes at efterisolere gavlene, tilkøbes dette som en bygherreleverance som bliver leveret og monteret. Dette sker da konceptet stadig er helt nyt og B45 er de første i Danmark til at benytte konceptet.

Beboerinddragelse

Forløbet omkring beboerinddragelse er startet med et afdelingsmøde, hvor beboerne har sagt ja til den samlede renovering. Endnu et afdelingsmøde afholdes, da ideen om renovering af gavlene opstår og skal godkendes. Efterfølgende er lavet en licitation inden for den økonomiske ramme, projektet er derefter påbegyndt og afsluttet med et endeligt byggeregnskab.

Erfaring

Samarbejdet har fungeret godt og gavlene lever i dag op til moderne karv for isolering. Løsningen er specielt valgt af hensyn til det arkitektoniske, og det er også her den fremtidige berettigelse menes at være størst. Store murerede ejendomme i byerne fra 50érne og 60érne, som har stor arkitektonisk værdi, vil have største glæde af en løsning, som udviser stor respekt for det murede byggeri og kan tilpasses dansk arkitektur og klima.Facts om projektet

Projektadresse

Lupinskrænten 8
8500 Grenå

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Klimaskærm,

Boligorganisation

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1981

Antal lejelmål

72

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

Kr. 14 mil.

Byggeperiode

23 september 2013 - 10 november 2013

Del af større renovering

Ja