{{ getBasketItemCount() }}

EUDP-energirenovering af rækkehuse i Albertslund

Artikel oprettet: 15.08.11

 

I Fiskens Kvarter i Albertslund er seks prøvehuse fra 1965 blevet energirenoveret med det formål at afprøve forskellige energiklasser.

Projektbeskrivelse

Et udtalt behov for modernisering af bebyggelsens i alt 552 rækkehuse ligger til grund for udviklingsprojektet, hvor seks boliger er blevet energirenoveret i henhold til seks forskellige ambitionsniveauer (BR08, Lavenergiklasse 2, 1, 2020P og Energi+). De tekniske tiltag i husene varierer derfor, men omfatter bl.a. nyt terrændæk, efterisolering af facader, nye døre og vinduer, etablering af karnap, ny tagkonstruktion, lufttæthed, lavtemperatur fjernvarme, nye varmeinstallationer, mekanisk ventilation med varmegenvinding, solvarme og solceller. Demonstrationshusene indgår i og er støttet af Energistyrelsens EUDP-program (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program).

Organisering

Hovedentreprise. Udviklingen af ideer, løsninger og kravspecifikationer til EUDP-projektet er foregået i en åben og tæt dialog mellem boligselskabet, de tekniske rådgivere, Albertslund Kommune, Teknologisk Institut og en række producenter. Fokusgrupper, dialogworkshops og faglige ekskursioner har været nogle af metoderne til at opnå teamånd og fælles målsætninger.

Beboerinddragelse

Forarbejdet til den forestående renovering af hele bebyggelsen er foregået i en åben, beboerdemokratisk proces med beboermøder, arbejdsgruppemøder mv. De afholdte workshops i bebyggelsens to boligafdelinger, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab, har været velbesøgte. Som resultat af den intense dialogproces har beboerne fået stort ejerskab til og indsigt i projektet.

Erfaring

Ifølge de byggetekniske beregninger overholder de nyligt færdigrenoverede prøvehuse kravene til de seks forskellige energiklasser. Men boligerne er endnu ikke blevet genbeboet, og netop heri ligger ifølge bygherren én af de største udfordringer. Erfaringer fra lignende renoveringer viser nemlig, at de forventede energibesparelser er baseret på en hensigtsmæssig beboeradfærd, og dette er i praksis ikke altid tilfældet. Det kræver nemlig viden, vejledning og tilvænning at bo energirigtigt, hvilket BO-VEST bl.a. vil prøve at sikre sig via specifikationer i lejekontrakten og ved løbende opfølgning og evaluering i samarbejde med beboerne. Hvad angår rentabiliteten af energirenoveringen er den foreløbige erfaring, at få af de afprøvede tiltag rent økonomisk kan betale sig. Barrierer så som stram regelstyring, ringe tilskudsordninger og lave energipriser bevirker, at tilbagebetalingstiden ganske enkelt er for lang. Den samlede anskaffelsessum for renoveringen af de seks huse er 9,5 mio. kr. inkl. udgifter på ca. 1 mio. kr. til ekstraordinære energitiltag. Gennemsnitligt har renoveringen omfattet investeringer på 1,4 mio. kr. pr. hus.Facts om projektet

Projektadresse

Fiskens Kvarter 
2620 Albertslund

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Anlæg, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Indeklima, Installationer, Karnap, Klimaskærm, Luftkvalitet og ventilation, Lys, Solceller & solfangere,

Boligorganisation

Kontakt

Jesper Rasmussen
BO-VEST
Tlf.: 60352614
Email: jra@bo-vest.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1965

Antal lejelmål

6

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

9.500.000

Byggeperiode

1 november 2010 - 01 maj 2011

Relaterede projekter

Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd,