{{ getBasketItemCount() }}

Energivenlige familieboliger i Kolding

Artikel oprettet: 26.05.15

 

Energi-0 boligen er en selvforsynende bolig, hvad angår energi. Den sørger selv for at opvarme både bolig og brugsvand via solenergi.

Projektbeskrivelse

Lejerbos afdeling Lykkegårdshaven i Kolding er opført efter boligkonceptet Energi-0 boligen. Energi-0 boligen er en moderne, attraktiv og energineutral bolig. Nul-energi betyder, at huset ikke skal have tilført energi udefra for at opvarme boligen. For beboerne betyder dette store besparelser på energiregningen. Den primære energikilde er solcellerne på taget. Det er dog her også isoleringsmaterialer, som er med til at nedsætte forbruget. De lave energiudgifter gør, at det er markant billigere at bo i en Energi-0 bolig end i en almindelig familiebolig. Ved en kombination af solenergi og øget isolering overholder boligen de forventede krav for bygningsreglementet 2020.
Ud over at være selvforsynende er Energi-0 boligerne også karakteriseret ved flot arkitektur og kvalitet i indretningen. Med Energi-0 boligen er det muligt at bygge energivenlige boliger i et omfang, som gør det attraktivt for de fleste kommuner og boligselskaber. Det er således lykkedes Lejerbo at få økonomien, arkitekturen og energien til at spille sammen.

Organisering

Beboerinddragelse
Lejerbo har valgt at inddrage beboerne i den forstand, at der blev arrangeret en følgegruppe/byggeudvalg på tre personer, som har fulgt byggeriet fra planlægning til aflevering. Byggeudvalget har været en gevinst for projektet. Det har ifølge Lejerbo været meget fint og relevant, at personer med indgående kendskab til beboernes ønsker og forventninger har haft indflydelse på projektet. Modellen anvendes med succes i samtlige projekter som Lejerbo gennemfører.

Aflevering
Den samlede aflevering foregik uden problemer, dog med en aftalt forsinkelse på ca. 4 måneder.

Udlejning
Grundet at alle boliger skulle udlejes til samme tid, stod Lejerbo overfor nogle udfordringer med hensyn til at få lejet boligerne ud til afleveringsdatoen. Regionskontoret i Kolding, har derfor udført et stort stykke arbejde i forbindelse med udlejningen af boligerne i Lykkegårdshaven.

Erfaring

Det har ifølge Lejerbo været vigtigt for processen at man har afholdt åbent hus arrangementer flere gange samt indrettet en prøvebolig. De vigtigste erfaringer herfra er, at der skal indrettes prøveboliger og at udlejningen skal påbegyndes helst et halvt år inden afleveringen.Facts om projektet

Projektadresse

Lykkegårdshave 
6000 Kolding

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Energi & Miljø, Indeklima, Solceller & solfangere,

Boligorganisation

Kontakt

Georg Schmidt
ges@lejerbo.dk
70121310

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

39

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

39 lejligheder á 110 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

81,3 mio.

Byggeperiode

26 marts 2012 - 01 september 2013

1 års tilsynsrapport

Download

BR

BR20

Energiklasse

2020

BBR

4288 m2

Lokalplan