{{ getBasketItemCount() }}

Energirenovering af 225 år gammel herregård i Odense

Artikel oprettet: 16.12.14

 

Renovering af 225 år gammel herregård i Odense lever op til lavenergiklasse 2015.

Projektbeskrivelse

Åløkkegården, HøjstrupBolig, blev opført som herregård i 1788. Gården har sidenhen været børnehjem og har senest huset 22 ungdomsboliger. Ungdomsboligerne var blevet utidssvarende og Åløkkegården led under slidtage, lappeløsninger og manglende vedligeholdelse. En omfattende renovering har omdannet den historiske gård, der er bevaringsværdig i klasse 4, til 12 moderne familieboliger. Gårdens ydre er bevaret, mens det indre er gennemrenoveret. De gamle træetageadskillelser er erstattet af 2000 m. stål og bygningen er indvendigt isoleret med 800 m3 rockwool, hvilket gør, at renoveringen lever op til lavenergiklasse 2015. Åløkkegården har ydermere fået solfangere i udearealet til varmtvand.

Organisering

Byggesagen har været organiseret som hovedentreprise og har været kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem hovedentreprise, totalrådgiver, arkitekt, bygherre og bestyrelse. Samarbejdet tilskrives en stor betydning for det vellykkede resultat.

Beboerinddragelse

Byggesagen er finansieret som nybyggeri, og der har derfor ikke været noget forløb omkring beboerinddragelse.

Erfaring

Hos Højstrup Bolig så man det som en fagligt spændende og udfordrende opgave at renovere den 225 år gamle bygning ud fra en målsætning om lavenergiklasse 2015. Renoveringen af Åløkkegården er overordnet forløbet planmæssigt, selvom der har vært udfordringer undervejs. Det, at bygningens ydre er fredet, har betydet at isoleringen nødvendigvis måtte foregå indvendigt. De energibesparende solceller kunne på grund af fredningen ikke monteres på bygningen, og solfangere er i stedet blevet etableret i udearealerne. Udformningen af lejlighederne har, været begrænset af de allerede eksisterende vindues- og døråbninger, hvilket dog har været med til at skabe 12 forskellige og spændende lejligheder. Forløbet omkring organisering fremhæves som særligt vellykket. Det tætte samarbejde mellem byggepartnere har været bærende for et vellykket forløb. Trods udfordringer, omfattende arbejder og en mindre forsinkelse i byggeperioden er man i HøjstrupBolig stolte af det endelige resultat, der rummer 12 anderledes og moderne familieboliger.Facts om projektet

Projektadresse

Abigaelsvej 26B
5000 Odense

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø,

Boligorganisation

Kontakt

Klaus Hansen
Højstrup Bolig
Tlf.: 63 12 51 00
Email: kh@hoejstrup.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1788

Antal lejelmål

12

Byggepartnere

Byggeperiode

1 oktober 2010 - 01 oktober 2012

Del af større renovering

Ja