{{ getBasketItemCount() }}

Energirenovering af 14 ældreboliger i Lystrup

Artikel oprettet: 16.12.14

 

I boligafdelingen Lystrup har 14 ælddreboliger gennemgået en totalrenovering, hvor energioptimering har været i fokus.

Projektbeskrivelse

I Lystrup boligafdeling var de 14 ældreboliger nedslidte og utidssvarende og man stod med et alt for højt energiforbrug. Af den grund valgte man at totalrenovere boligerne. Boligerne er blevet udbygget med en entré og et depot- og teknikrum, hvilket har skabt plads til større badeværelse og køkken. Med henblik på energioptimering er tagkonstruktionen efterisoleret, terrændækket udskiftet og der er etableret gulvvarme i alle rum. Der er installeret fortrængningsventilation med decentralt ventilationsanlæg, decentralt varmtvandstilberedning samt vandbåren gulvvarme, alt fjernvarmeforsynet. Hver bolig er ligeledes blevet udstyret med solcelleanlæg på taget med separat inverter i teknikrummet.

Organisering

Byggesagen har været udbudt i hovedentreprise.

Beboerinddragelse

Før ombygningen var boligerne beskyttede boliger dvs. rent kommunalt driftede. Ifm. ombygning lod man boligerne blive naturligt tomme i en periode, dernæst renoverede man halvdelen og lod beboere fra endnu ikke istandsatte boliger flytte ind. Den anden halvdel blev efterfølgende hurtigt udlejet. Beboerne er efter ombygningen blevet informeret om brug af den nye teknik gennem personlig kontakt.

Erfaring

I Lystrup er man glade for resultatet. Kriteriet for ombygningen var 75kWh/m2/år mod tidligere 150kWh/m2/år. En nøje overvågning af energiforbruget viser store udsving som følge af adfærd, generelt holder forbruget dog kriteriet. Pga. for små loftsrum til etablering af kanaler, valgte man at installere fortrængningsventilation. Flere beboere klagede herefter over træk. Det skyldtes at varmefladen i ventilationsapparatet var koblet sammen med gulvvarmen - i perioder, hvor gulvvarmen ikke blev brugt, føles indtrækningsluften derfor som træk. Løsningen blev separat udtag til varmefladen uafhængigt af gulvvarmen. Ift. etablering af solcelleanlæg har den separate inverter vist sig at være dyr i vedligehold. Samtidig har beboerne et for lavt energiforbrug, til at anlægget kan betale sig. En bedre løsning, havde været et centralt anlæg til lys el.lign. De nye installationer har vist sig at være for avancerede for beboerne. Et stort plus har dog været fra start at vejlede gennem personlig kontakt frem for brugermanualer. Desuden kan beboerne få hjælp af en tilknyttet pedel til betjening, hvilket har været en god løsning. Byggeriet er udvalgt til at være pilot-testsite i EU-projektet AFTER.Facts om projektet

Projektadresse

Lystrup Centervej 30
8520 Lystrup

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Badeværelse, Boligstyring, Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Installationer, IT-teknologi, Omdannelse,

Boligorganisation

Kontakt

Frank Kejlberg
Århus Kommune
Tlf.: 89402000
Email: frankk@aarhus.dk

Boligtype

Ældrebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1981

Antal lejelmål

14

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

Kr. 24 mil.

Byggeperiode

1 december 2010 - 01 december 2011

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Frivilligt fællesskab i Teglværket,