{{ getBasketItemCount() }}

20 etplans rækkehuse har fået ny energibesparende varmekilde

Artikel oprettet: 07.01.15

 

I en afdeling på 20 etplans rækkehuse i Jerslev er den hidtidige elvarme skiftet ud med et fælles fjernvarmeanlæg.

Projektbeskrivelse

På grund af stadigt stigende priser på elvarme valgte man i VABs afd. 59 Gåsebjerg i Jerslev, at skifte elvarmen ud med en billigere og mere energivenlig løsning. Løsningen skulle indebære at den samlede boligudgift forblev neutral. Valget faldt på et anlæg, der består af et luft til vand varmepumpeanlæg, der suppleres af gas. Naturgas er ikke muligt i området, og der bruges derfor LPG-gas. En 5 m3 LPG gas tank er gravet ned i fællesarealet. Fra tanken går en hovedledning til et teknisk hus, som huser to stk. gasvarmepumper. Fra det tekniske hus, er der lagt fjernvarmerør til alle 20 boliger. I hver bolig er der blevet etableret nye vandbårne centralvarmeanlæg samt nye varmvandsbeholdere.

Organisering

To entreprenører har været tilknyttet energirenoveringen: en til anlæggelsen af gas tank og en til anlæggelsen af varmepumpesystemer, teknisk hus, fjernvarmerør og centralvarmeanlæg i boligerne.

Beboerinddragelse

Ideen om udskiftning af varmekilde blev i første omgang introduceret af VAB ved et møde i afdelingsbestyrelsen. Ideen kom herefter til afstemning i afdelingen og mødte stor opbakning fra beboerne.

Erfaring

Etableringen af det fælles fjernvarmeanlæg har fået positive tilbagemeldinger. Beboerne i afdelingen oplever at den nye varmekilde giver et bedre indeklima i forhold til den tidligere mere tørre elvarme. Afdelingen forventes årligt at spare ca. 72000kwh samt 60tons CO2, hvilket nedbringer energiforbruget med over 35% og den samlede CO2-udledning med over 70%. Den samlede boligudgift forventes herved også at forblive neutral. Etableringen af hele anlægget er forløbet planmæssigt og uden uforudsete udfordringer. Det bemærkes dog, at det kræver en omstilling for beboerne at gå fra elvarme, der hurtigt reguleres til nærvarmesystemet, der har en lav fremløbstemperatur og derfor er langsomt regulerende. Desuden skal beboerne sættes ind i og lære at betjene den nye termostat.Facts om projektet

Projektadresse

Gåsebjerg 1
4490 Jerslev Sj

Hovedområde

Energi & Miljø

Kategorier

Bygning & Bolig, Energi & Miljø, Indeklima, Installationer, Luftkvalitet og ventilation, Temperatur og træk,

Boligorganisation

Kontakt

Henrik Skov
VAB
Tlf.: 59258012
Email: hs@vab.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Antal lejelmål

20

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 2.700.000 ,- inkl. moms,-

Byggeperiode

30 november 2011 - 29 februar 2012