{{ getBasketItemCount() }}

Ustøttede renoveringsarbejder af køkken/bad i Kolding

Artikel oprettet: 22.05.11

 

I 2004 valgte beboerne i 50er-ejendommen Bellevuegården i Kolding at udskifte de nedslidte køkken/bad-faciliteter med optagelse af ustøttede lån.

Projektbeskrivelse

De oprindelige køkkener og badeværelser i den røde murstensejendom i Kolding havde i lang tid trængt til forbedringer, og da Kolding Kommune i 2004 besluttede at lukke ned for bygassen, blev beslutningen taget. Beboerne vurderede, at renoveringen ikke kunne afvente den lange venteliste i Landsbyggefonden og vedtog derfor at gennemføre den tiltrængte udskiftning som ustøttet forbedringsarbejde. Som følge af renoveringen er huslejen, der på daværende tidspunkt var forholdsvis lav, steget med ca. 1000 kr. pr. husstand. For at sikre et sundt indeklima er etableret et centralt udsugningsanlæg i forbindelse med renoveringen.

Organisering

Byggeprojektet i Bellevuegården blev organiseret som hovedentreprise. 40 ud af afdelingens 63 boliger blev renoveret, og til den overordnede projektstyring i selve byggesagsforløbet nedsatte organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen et byggeudvalg.

Beboerinddragelse

Vedtagelsen af køkken/bad-renoveringen blev mødt af stor tilslutning blandt beboerne, der stemte imod genhusning for at spare på udgifterne. Renoveringen blev iværksat inden de nye regler om råderet trådte i kraft i juli 2005..

Erfaring

Erfaringerne fra køkken/bad-renoveringen har været blandede, og det har været nødvendigt med en del efterfølgende udbedringer af bl.a. gulve og ventilationsskakte. Renoveringen, der blev foretaget uden genhusning, medførte en del beboergener. Der blev opsat toiletvogne i gården og givet adgang til fællesfaciliteterne i den tomme værelsesgang i tagetagen, idet de berørte husstande ikke havde adgang til eget toilet/bad i op til to uger. Men renoveringen er også et godt eksempel på beboere, der af eget initiativ og egen investering beslutter sig for at fremtidssikre deres boliger. I valget mellem tre forskellige løsningsmodeller (opsætning af elkomfur og emhætte; renovering af køkken; udskiftning af køkken og bad) besluttede de daværende lejere sig for den mest gennemgribende model. I 2010 er påbegyndt et nyt LBF-støttet renoveringsprojekt i Bellevuegården, der omfatter inddækning af altaner, genopretning af facader, ombygning af klubværelser i tagetagen til moderne to-rums lejligheder samt generelle miljøforbedringer. De beboere, der har haft flest dårlige erfaringer fra den foregående køkken/bad-renovering, er inddraget i det nye byggeudvalg.Facts om projektet

Projektadresse

Haderslevvej 75E
6000 Kolding

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Badeværelse, Bygning & Bolig, Indeklima, Køkken, Luftkvalitet og ventilation,

Boligorganisation

Kontakt

Ellen Bisgaard
Boligkontoret Danmark
Tlf.: 73757609
Email: ebi@bdk.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1952

Antal lejelmål

63

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

9.100.000

Byggeperiode

1 marts 2005 - 01 august 2006