{{ getBasketItemCount() }}

Total facaderenovering af fuldmuret 70’er byggeri

Artikel oprettet: 20.06.11

 

De problemramte facader i boligbebyggelsen Gjesingparken i Esbjerg er blevet fornyet til gavn for indeklima, miljø og arkitektur.

Projektbeskrivelse

Lige siden afdelingen stod færdig har den brune murstensfacade voldt problemer med skimmel og fugtskader, fordi vand har kunnet løbe igennem. Derfor er facaderne på de 15 blokke nu blevet totalrenoveret. Det er sket ved at rive det gamle murværk ned, støbe et bredere fundament, ekstraisolere og endelig opføre en ny mur. Desuden er alle døre og ruder blevet udskiftet og det samme er taget. Endelig er altanerne inddækket med foldeglas. Der er således tale om en helt ny klimaskærm. Projektet er gennemført med delvis støtte fra Landsbyggefonden og kapitaltilførsel fra Esbjerg Kommune.

Organisering

Hovedentreprise. Det er bygherrens vurdering, at hovedentreprise er den bedste måde at styre en sådan type byggesag. Under byggeprocessen er blokkene blevet totaloverdækket, således at håndværkerne har kunnet arbejde i et behageligt arbejdsmiljø og i ly for det stridbare, vestjyske vejr. Totaloverdækningen har kostet 4 mio. kr. Driftspersonalet har medvirket aktivt i projektet.

Beboerinddragelse

Der har været nedsat et byggeudvalg, som har været meget involveret i projektet. Jævnlige nyhedsbreve har informeret beboergruppen om byggesagens udvikling. Sidst men ikke mindst er der afholdt blokmøder med direkte og konkret information til de berørte beboere.

Erfaring

Beboere og boligorganisation er tilfredse med resultatet. Før renoveringen var fraflytningen på 38 %. I dag er der flere års ventetid på en bolig i afdelingen. Forløbet har været hårdt, men det er lykkedes at overholde økonomi og tidsplan; faktisk blev byggesagen færdig tre måneder før planlagt takket været god logistik af entreprenøren og fint forarbejde af rådgiverne. Bygherren har haft positive erfaringer med at investere i et kick-off arrangement med håndværkerne. Hermed blev grunden lagt til en hold-ånd-i-projektet ved at skabe fælles oplevelser, forståelse og gensidig respekt. I samme ombæring skal totaloverdækningen også fremhæves. Her er det bygherrens vurdering, at denne ekstraomkostning blev givet godt ud, fordi håndværkerne omvendt kvitterede med en væsentlig bedre kvalitet i udførelsen. Med til positivlisten hører også den tidlige inddragelse af driftspersonalet og beboerne. Det eneste, som i dag ærgrer bygherren, er, at der i sagen ikke var penge til renovering af køkkener og bad (ustøttede lån). Dette betyder, at man nu skal i gang med at planlægge et nyt projekt, som det ellers havde været mere rationelt at udføre i forbindelse med den gennemførte renovering.Facts om projektet

Projektadresse

Ulvevej 2
6715 Esbjerg

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Klimaskærm,

Boligorganisation

Kontakt

Torben Andersen
DAB
Tlf.: 77320434
Email: tan@dabbolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1977

Antal lejelmål

184

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

138.000.000

Byggeperiode

1 februar 2009 - 01 januar 2011

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Medinddragelse i Melfarparken,