{{ getBasketItemCount() }}

Tagterrasse på 300 m2 i centrum af København

Artikel oprettet: 19.05.11

 

Med 360 graders udsigt over København og Øresund vækker den nye taghave på Øbrohus på Østerbro glæde og stolthed blandt beboerne.

Projektbeskrivelse

I 11 etagers højde, godt hævet over den stærkt trafikerede Jagtvej, kan beboerne i Øbrohus nu nyde godt af en 300 m2 stor tagterrasse. Terrassen indgår i en bredere strategi af identitetsskabende initiativer med det formål at bibeholde ressourcestærke beboere i Øbrohus. Selve terrassearealet er opdelt i tre stiliserede landskaber: ’skov’, ’åbent landskab’ og ’strandbred’. Bakketoppene er beklædt med kunstgræs og pergolaen planlægges glasinddækket, så man også om vinteren kan sidde og nyde udsigten over byen og Øresund. Videoovervågning skal sikre, at taghaven udelukkende benyttes af beboerne, der har adgang døgnet rundt enten via de to trappeopgange eller den nyinstallerede elevator.

Organisering

Tagterrassen er blevet organiseret som en hovedentreprise og har medført en huslejestigning på 50 og 76 kr. pr. måned for hhv. eet- og toværelses lejligheder.

Beboerinddragelse

Øbrohus’ taghave har været et beboerdrevet projekt båret frem af afdelingsformanden i Øbrohus. At skabe tilslutning til en idé, der for mange virker fremmed og risikabel, har krævet kampgejst og viljestyrke. Et talstærkt fremmøde til det afgørende beboermøde blev sikret ved at opsøge beboere og få skabt tilstrækkelig nysgerrighed omkring projektet.

Erfaring

I dag benyttes elevatoren til tagterrassen flittigt, men til at starte med var kommunens krav om elevatoradgang til taget en uventet, og ubehagelig, overraskelse. Udbygningen af den eksisterende elevator kom til at koste en ½ million kr. ekstra og var ved at vælte hele projektet. Fordi tagterrasser er et forholdsvist nyt koncept i Danmark generelt og indenfor den almene boligsektor i særdeleshed må man forberede sig på at møde en del skepsis fra beboere. Derfor er grundigt forarbejde og knivskarp formidling alfa omega. I dag er flere af de oprindelige skeptikere ovenud begejstrede for taghaven, der også danner grundlag for sociale sammenkomster, som f.eks. et beboerarrangement nytårsaften. Den højt hævede have lever op til forventningerne om at skabe stolthed, ejerskab og ansvar blandt beboerne. En del af drivkraften bag Øbrohus’ opsigtsvækkende projekt har været at vise omverdenen, at en almen bebyggelse også kan indeholde nogle af de herlighedsværdier, der normalt er forbeholdt ejerboliger.Facts om projektet

Projektadresse

Jagtvej 219
2100 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Opholdsareal, Tagterasse, Udearealer,

Boligorganisation

Kontakt

Jesper Birn Lindebjerg
KAB
Tlf.: 38381833
Email: jbl@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig, Ungdomsbolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1960

Antal lejelmål

209

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

4.700.000

Byggeperiode

1 marts 2010 - 01 august 2010