{{ getBasketItemCount() }}

Tagboliger i Fortunbyen fremtidssikrer 50er boligen

Artikel oprettet: 27.04.11

 

Som led i en langsigtet fremtidssikring inddrages den uudnyttede tagetage til at skabe attraktive toplans familieboliger i Fortunbyen, Lyngby.

Projektbeskrivelse

Den karakteristiske blokbebyggelse fra 1951 har i en periode fulgt et genkendeligt spor: En høj andel af ældre beboere og en høj fraflytningsrate blandt nytilflyttere over i større lejligheder. I stedet for de typiske klat-renoveringer af køkken/bad har AKB/KAB søgt at gøre op med 50er boligens grundlæggende udfordring: små rum på få m2. 18 familieboliger er blevet sammenlagt, hvoraf 6 i én blok er foretaget som en lodret fortætning inden for den eksisterende bygningskrop ved at udnytte tagrummet. Med respekt for bebyggelsens karakteristiske arkitektur har det nye tag samme hældning og udformning som det oprindelige, blot tilføjet kviste og ovenlysvinduer for at opnå et optimalt lysindfald.

Organisering

Organisationsbestyrelsen har været initiativtager på dette LBF-støttede demonstrationsprojekt, der er blevet organiseret som hovedentreprise. Demo-projektet indgår i den helhedsorienterede byfornyelse af AKB Lyngbys fire afdelinger i Fortunbyen, fire kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. Byfornyelsen er støttet af Socialministeriet og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beboerinddragelse

En informationsmedarbejder er blevet ansat til at tage hånd om beboerbekymringer og information er blevet formidlet bl.a. via AKBs lokal tv og informationsstandere i lokalområdet. Dertil er blevet indrettet en prototype på en horisontal lejlighedssammenlægning, så beboere kan få en virkelighedstro fornemmelse af perspektiverne i en større lejlighed.

Erfaring

I forbindelse med lodrette lejlighedssammenlægninger af tidligere ubenyttede tagetager er én af erfaringerne fra Fortunbyen, at det er vigtigt at overveje, om det endelige resultat efter isolering og andre tilføjelser reelt bidrager med et anvendeligt gulvareal. Det afhænger i høj grad af bygningsgeometrien så som bygningens bredde, taghældning og om hvorvidt gavlen er afvalmet. Dertil er det vigtigt at den nye etage holdes inden for samme areal som den nederste, så man ikke støjgenerer en fremtidig underbo. Under den ene tagkonstruktion lå gitterspær frem for hanebåndsspær, hvilket krævede udskiftning og dermed en uforudset udgift. Et udtryk for tagboligernes succes har været, at de alle er blevet udlejet øjeblikkeligt og uden nogen form for annoncering. Den samlede anskaffelsessum på tagboligerne er ca. 49.700/m2, heraf har udnyttelsen af tagetagen kostet ca. 28.000 kr./m2 mens udvidelsen af boligarealet i tagetagen (ca. 300 m2) har kostet 6,5 mio. kr. Demonstrationsprojektet har alt i alt opnået støttede lån fra LBF på 27.975.000 kr. og har bl.a. også omfattet nye elevatorer i en anden blok i forbindelse med omdannelse til ældreegnede boliger (se under ’tilknyttede projekter’).Facts om projektet

Projektadresse

Plovvej 9
2800 Kongens Lyngby

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Sammenlægning,

Boligorganisation

Kontakt

Preben Sørensen
AKB
Tlf.: 45260661
Email: ps@kab-bolig.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1951

Antal lejelmål

384

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

49.700/m2

Byggeperiode

1 august 2008 - 01 november 2009

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Med indvendige elevatorer opnås tilgængelighed i Fortunbyen,