{{ getBasketItemCount() }}

Tagboliger i Finlandsparken

Artikel oprettet: 16.12.14

 

I Finlandsparken er der blevet etableret ni tagboliger, som bidrager til større variation i boligmassen og i det arkitektoniske udtryk.

Projektbeskrivelse

Finlandsparkens 11 femetagers-boligblokke fra 1971 er et typisk eksempel på den tids montagebyggeri. En igangværende helhedsplan sætter massivt ind for at imødekomme bebyggelsens problemer med teknisk ringe kvalitet, en monoton arkitektur og boligsociale udfordringer. På tre blokke etableres i alt ni tagboliger, der bidrager til større variation i boligmassen og i det arkitektoniske udtryk. I disse blokke opsættes elevatorer og handicapvenlige boliger etableres. De nye étplansboliger bygges op med tagkassetter. Foruden tagboligerne omfatter renoveringen en skalmuret facadebeklædning, nye vinduer og altaner, opgraderede friarealer, fælleslokaler og nyt fælleshus.

Organisering

Byggesagen er opdelt i seks entrepriser, hvoraf 2 har karakter af storentrepriser.

Beboerinddragelse

En omfattende beboerinddragelse har ligget forud for beslutningen om en helhedsplan i Finlandsparken. Et vigtigt element heri var tilknytningen af fremtidsforskere, som hjalp med at definere en vision for fremtidens Finlandspark og hvordan denne vision rent praktisk kunne opfyldes. Mange beboere er i dag aktivt involveret i beboerdemokratiet, enten i arbejdsgrupper eller som opgangsambassadører.

Erfaring

Byggeprocessen omkring tagboligerne har voldet en del problemer. De nye boliger bygges op på en stålkonstruktion, som fører ned til bærende vægge. Der udføres en samtidig tagrenovering af det eksisterende tagpaptag. I forbindelse med etableringen af tagboligerne er der opstået en del skader i de underliggende boliger. Dertil har vejret udgjort en stor udfordring. Grundet risiko for stormskader har byggearbejderne fundet sted uden overdækning. Det ustadige vejr har ført til vandskader i de underliggende boliger, til stor gene og utilfredshed for de berørte beboere. De mange entrepriser har været en krævende arbejdsform, idet det har krævet en del ressourcer i forhold til koordinering på detailniveau.Facts om projektet

Projektadresse

Finlandsvej 31
7100 Vejle

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Arkitektur & Bevaring, Bygning, Bygning & Bolig, Elevator, Fællesareal, Handicapvenlig bolig, Klimaskærm, Niveaufri adgang, Tagterasse, Tilgængelighed,

Boligorganisation

Kontakt

Steen Rosvang Andersen
AAB Vejle
Tlf.: 7643 7223
Email: sra@aabvejle.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1971

Antal lejelmål

530

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 15.700.000

Byggeperiode

1 august 2010 - 01 oktober 2013

Del af større renovering

Ja

Relaterede projekter

Gårdarealer i Finlandsparken,