{{ getBasketItemCount() }}

Sprinklere på hovedtrappe muliggør inddragelse af bagtrappe

Artikel oprettet: 07.01.15

 

I AABs afd. 6 på Tycho Brahes Allé er den gamle bagtrappe inddraget til boligareal, og hovedtrappen brandbeskyttet ved montering af sprinklersystem.

Projektbeskrivelse

Ved at inddrage køkkentrappen har boligerne i AABs afd. 6 på Amager fået større og mere moderne køkken- og badefaciliteter. Baderummene er udført med præfabrikerede betonkabiner (sænket ned gennem taget), og indeholder alle lodrette installationer i tilgængelige skakte. Men når bagtrappen nedlægges, øges kravene til brandsikring af hovedtrappen. I afd. 6 er foretaget et vellykket fuldskalaforsøg med at brandbeskytte den eksisterende trappe. I hver af de to bygninger med hhv. 6 og 3 opgange er placeret en sprinklercentral i kælderen og et sprinklerhoved på hver etage. Sprinklerhovedet er forsynet med en væskeampul, som springer ved en temperatur på 63 °C.

Organisering

Hovedentreprise. Renoveringen på Tycho Brahes Allé er foregået som led i en byfornyelse af ejendommen og udført i samarbejde mellem AAB, Dansk Brandsikringsteknisk Institut, NOVA5, DOMINIA samt Byfornyelse København/Kuben Management. I ejendommen ligger også en daginstitution.

Beboerinddragelse

Beboerinvolveringen er gennemført i henhold til de almindelige procedurer for byfornyelsessager.

Erfaring

Siden fuldskalaforsøget i den gamle ejendom på Amager har trapperumssprinkling været anvendt som en lovlig brandsikring ved nedlæggelse af bitrapper i bygninger, hvor gulv i øverste etage er max 22 m over terræn. Sprinklerløsninger vurderes som et økonomisk, æstetisk og ikke mindst sikkerhedsmæssigt fornuftigt alternativ til den ellers ofte benyttede løsning: udskiftning af trætrappe med ståltrappe. Den diskrete sprinklerløsning giver mulighed for at bevare de oprindelige indgangspartier samt hovedtrapperum, der i gamle bygninger som denne ofte har stor arkitektonisk værdi for den samlede oplevelse af bygningen. Dernæst viser beregninger, at det i en ejendom på fem etager med tre opgange er ca. 2.4 mio. kr. billigere at renovere hovedtrappen og installere sprinkleranlæg, end det er at udskifte hovedtrappen med en ny brandsikker trappe af stål/beton. Den eneste ulempe er, at der i dag ikke er direkte adgang til kælder og gårdanlæg fra hovedtrappen. Den oprindelige plan om at føre hovedtrappen ned til kælder lod sig nemlig ikke realisere grundet brandsikkerhedshensyn. Entreprisesummen for boliginddragelse af bagtrappe samt opsætning af sprinklersystem er på 42.325.000 kr. inkl. moms.Facts om projektet

Projektadresse

Tycho Brahes Allé 
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Badeværelse, Bygning, Bygning & Bolig, Installationer, Køkken, Omdannelse, Sammenlægning, Tryghed,

Boligorganisation

Kontakt

Anders Dragheim
NOVA5 Arkitekter A/S
Tlf.: 33930880
Email: ad@nova5.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1916

Antal lejelmål

84

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

kr. 42.325.000,- inkl. moms

Byggeperiode

1 februar 2006 - 01 februar 2007