{{ getBasketItemCount() }}

Sommerlyst på ny

Artikel oprettet: 17.01.18

 

Hvor der før var trætte og nedslidte boligkarreer, blev det nye byggeri Sommerlyst på Geislersgade bevis på, hvordan et kvartlerløft kan transformere ikke kun en bygning, men også livet omkring det.

Projektbeskrivelse

I midten af 1990erne fremstod kvarteret omkring Holmbladsgade noget nedslidt, hvilket resulterede i det omfattende Kvarterløft, der stod på indtil 2003. En forlængelse af dette blev nedrivningen af de gamle bygninger på Geislersgade 2-6, der nu har gjort plads til det moderne nybyggeri, der har fået navnet Sommerlyst, efter den historiske café, der lå på adressen i 104 år.

Den nye bygning genskaber den tidligere sluttede karrébebyggelse i Ålandsgade-karréen, men med nyt flair; der er spring i bygningshøjden og tilbagetrækninger i facaderne som fremviser en unik vinduessætning.

Der er 28 nye familieboliger mellem 72 og 114 m2 i bygningen med stor variation; nogle er rækkehuse i to og tre etager med egne forhaver, andre er lejligheder i et plan og øverst finder man penthouselejligheder med egen tagterrasse. Man bevæger sig mellem lejlighederne via et system af forskudte tagterrasser og altangange, der skaber en levende gårdside med mange opholdszoner. Fra netop gårdsiden er der også udsigt over, samt adgang til, Fællesgåden, der er et stort grønt gårdanlæg. I stueplanen er der desuden to butikslejemål og parkeringskælder.

Sommerlyst-bygningen er opført som lavenergibyggeri med fokus på bæredygtighed. Da der er stort naturligt lysindfald, er der mindsket behov for kunstlys, og derudover reducerer solceller energibehovet, mens grønne tage mindsker regnvandsafledningen. Både bygning og udearealer opfylder tilgængelighedskravene med bl.a. niveaufri adgange alle steder og manøvreplads til kørestole. 

Organisering

Projektet er udarbejdet af arkitektfirmaet Urban Agency i 2010 som et konkurrenceprojekt. Danske Funktionærers Boligselskab købte i 2013 grunden af Københavns Kommune med krav om at realisere projektet. Det er derfor blevet til i tæt samarbejde mellem Danske Funktionærers Boligselskab, Københavns Kommune og rådgiverteamet.

Totalrådgiveren KHS Arkitekter har sammen med Urban Agency projekteret byggeriet med Klaus Nielsen A/S som rådgivende ingeniør. Derudover har entreprenørfirmaet O. Adsbøll & Sønner A/S stået for byggeriets opførsel. 

Erfaring

Allerede fra starten af projektet, havde Kvarterløftet et grundlæggende fokus på beboerinddragelse. Beboerne blev opfordret til at gå ind i arbejdet via borgermøder, hvilket ledte til dannelsen af flere undergrupperinger, der beskæftigede sig med områder som boligmiljø, erhverv, det sociale miljø, osv. Dette blev suppleret med bl.a. kvarterfester, ungdomsklubber og et kvartershus, der var med til at styrke fællesskabsfølelsen, samt oprettet projekter som organiseret affaldssortering. På den måde er det kulturelle og sociale løft blevet sideordnet med det fysiske. Dette blev også hjulpet af forbedringen af udearealerne, der indgik i det overordnede Kvarterløft. 

Forløbet viser, at det er muligt at skabe høj arkitektonisk værdi og stor bokvalitet inden for rammebeløbet for almene boliger, samtidig med at man samarbejder med beboerne. Projektet indføjer sig ikke bare i den tætte indebys karréstruktur, men tilfører byen nye oplevelsesdimensioner. Det har været med til at etablere nye aktivitets- og mødesteder ved en beliggenhed, der i dag er meget attraktiv. Den overordnede renovering både bolig såvel som de omkringliggende arealer har været med til at forbedre ikke blot levevilkårene i området, men har også formået at styrke fællesskabet og det sociale miljø omkring projektet.

 Facts om projektet

Projektadresse

Geislersgade 2
2300 København

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig, Fællesareal, Nedrivning,

Boligorganisation

Kontakt

Tom L. Frandsen
DOMEA
DOMEA@domea.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

28

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

28 lejligheder á 109 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

45.000.000 kr. ekskl. moms

Byggeperiode

1 oktober 2015 - 01 juni 2017

Energiklasse

15