{{ getBasketItemCount() }}

Søhusene

Artikel oprettet: 05.08.16

 

Riddersborgparken i Nakskov er ved en gennemgribende renovering blevet omdannet til Søhusene – en attraktiv, landskabelig og energibesparende rækkehusbebyggelse opført i smukke, naturlige omgivelser.

Projektbeskrivelse

Riddersborgparken var en almen boligbebyggelse opført 1976-1982. Afdelingen var inden renoveringen præget af udlejningsproblemer, dårlig økonomi, en udfordret beboersammensætning og et prædikat som nedslidt ghetto. En boligsocial helhedsplan kunne ikke alene vende udviklingen. Derfor blev det på baggrund af flere undersøgelser, besluttet at omdanne og renovere Riddersborgparkens 414 boliger til 191 boliger, primært i form af rækkehusbebyggelse.

Boligområdet er blevet ændret gennem fire bygningsmæssige hovedgreb: 

  • 13 etageblokke er blevet nedrevet til over stuedæk. Ovenpå de eksisterende stuedæk og kældervægge er opført 104 nye rækkehuse, der følger de bærende tværvægges moduler.
  • To boligblokke er energirenoveret med nye højisolerede vinduer, samt nyt skiffertag med inbyggede solceller til fælles el.
  • 41 eksisterende rækkehuse er blevet renoveret med nye højisolerede vinduer helt nye badeværelser, nyt ventilationsanlæg og nye skiferbeklædte skure/indgangspartier, der skaner en arkitektonisk samhørighed med de øvrige rækkehuse.
  • Udearealerne er omdannet og renoveret, så de nu fremstår som en attraktiv, varieret haveby, hvor grøfter og regnbede skaber en samlet LAR-løsning, hvor alt tagvand fra de nye rækkehuse nedsives på grunden.

Søhusene fremstår i dag, som et fremtidssikret boligområde, som både er tidssvarende ift. bebyggelsernes standard, men også ift. de fremtidige boligønsker fra borgerne på Vestlolland. Der er opnået markante energibesparelser, og desuden benyttes de mange processer omkring renoveringen som det gode eksempel for andre arkitekter og boligselskaber.

Projektet er et markant eksempel på, hvordan et renoveringsprojekt med det rette fokus kan forandre ikke kun en boligafdelings bygninger, men også beboersammensætning, image og økonomi.

Det er især seniorer fra ejerboligmarkedet, som har solgt deres parcelhus og er flyttet ind i Søhusene, ligesom de forudgående undersøgelser forudså, og der er nu venteliste til boligerne. De nuværende aktiviteter bæres af engagerede beboere.

Søhusene har fået et helt nyt image og positivt omdømme i lokalområdet. Hvor området tidligere af beboere og borgere blev anset for at være en nedslidt ghetto, anses det nu for at være et attraktivt boligområde med gode boliger og indbydende udearealer.

Renoveringen var nomineret til Renoverprisen 2016.

Organisering

Enemærke & Petersen udfører projektet i totalentreprise i samarbejde med Arkitema og Alectia for i alt kr. 227,5 mio. Nakskov Boligselskab v/ Boligkontoret Danmark er bygherre.

Beboerinddragelse

Renoveringen af Søhusene indeholdte en række inddragende værktøjer. Først og fremmest blev der foretaget en række beboerundersøgelser med henblik på at undersøge efterspørgslen op Vestlolland. Beboerne blev ligeledes inddraget gennem workshops omhandlende indretning af lejlighederne, husorden og planlægning af udearealerne.

Erfaring

En grundig afdækning af behovet vha. ventelisteundersøgelser, beboerundersøgelser og en bestilt rapport fra SBi, som undersøgte efterspørgslen på Vestlolland viste at særligt midaldrende og ældre viste stor interesse for at flytte i almene ældreegnede rækkehuse med nærhed til byen. Projektet er et markant eksempel på, hvordan et renoveringsprojekt med det rette fokus kan forandre ikke kun en boligafdelings bygninger, men også beboersammensætning, image og økonomi.Facts om projektet

Projektadresse

Enehøjevej 
4900 Nakskov

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Kontakt

Søren M. Jensen
smje@bdk.dk
Telefon: 7376 2124
Mobil: 2022 8017

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Oprindeligt opført

1976

Antal lejelmål

191

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

227,5 mio.

Byggeperiode

1 april 2014 - 01 juli 2015

Forskellen på brutto og netto areal

5.001 - 20.000 m2